Minh họa thơ bà Hồ Xuân Hương – THƯ GIÃN CUỐI TUẦN

Bày đặt kìa ai khéo khéo phòm,
Nứt ra một lỗ hỏm hòm hom,

THƯ GIÃN CUỐI TUẦN

Bày đặt kìa ai khéo khéo phòm,
Nứt ra một lỗ hỏm hòm hom,

THƯ GIÃN CUỐI TUẦN

Bày đặt kìa ai khéo khéo phòm,
Nứt ra một lỗ hỏm hòm hom,
Người quen cõi Phật chen chân xọc,
Kẻ lạ bầu tiên mỏi mắt dòm.

Giọt nước hữu tình rơi thánh thót,
Con thuyền vô trạo cúi lom khom.
Lam tuyền quyết cả phồn hoa lại,
Rõ khéo trời già để dở dom

(HXH)

 

Khéo léo bày trò tạo hóa công,
Ông chồng đã vậy lại Bà chông.
Tần trên tuyết điểm phơ đầu bạc,
Thớt dưới sương pha đượm má hồng.

Gan nghĩa dãi ra cùng nhật nguyệt,
Khối tình cọ mãi với non sông.

(HXH)

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder