Ngụ ngôn Aesop dịch sang thơ song thất lục bát – dịch giả Ngọc Châu

The Raven and the Swan

A Raven saw a Swan and desired to secure for himself the same beautiful plumage. Supposing that the Swan’s splendid white color arose from his washing in the water in which he swam, the Raven left the altars in the neighborhood where he picked up his living, and took up residence in the lakes and pools.
But cleansing his feathers as often as he would, he could not change their color, while through want of food he perished.
Change of habit cannot alter Nature.

Quạ và Thiên nga

Quạ đen ngắm Thiên nga đẹp đẽ

Rất mong mình có thể thay lông

Cho rằng do tắm nước trong

Nên Thiên nga mới trắng bong thân hình

Quạ liền bỏ nơi mình đang ở

Xuống đầm, hồ hớn hở lội, bơi

Nhưng rồi tắm mấy ngày trời

Lông đen vẫn thế, khổ đời Quạ không

Lại còn chuyện nước trong, cá lội

Quạ không còn cơ hội kiếm ăn
Đói lâu, hẳn chết nhăn răng

Thói quen thay đổi được chăng, Quạ già?!

The Piglet, the Sheep, and the Goat  

A Young Pig was shut up in a fold-yard with a Goat and a Sheep. On one occasion when the shepherd laid hold of him, he grunted and squeaked and resisted violently.  The Sheep and the Goat complained of his distressing cries, saying, “He often handles us, and we do not cry out.”

To this the Pig replied, “Your handling and mine are very different things.  He catches you only

for your wool, or your milk, but he lays hold on me for my life.”

Heo con, Cừu và Dê

Heo con bị nhốt trong bãi nhỏ

Cừu và Dê cùng ở, ăn theo

Một lần chủ trại tóm Heo

Heo ta kháng cự, thét kêu kinh hoàng.

Cừu và Dê lấy làm khó chịu

Với tiếng kêu, la réo ồn ào

Nói rằng «Họ tóm chúng tao

Cả hai có giãy giụa, gào gì đâu… »

Heo con nói «khác nhau hẳn đấy

Tóm bà Dê họ lấy sữa tươi

Tóm ông Cừu xén lông thôi

Tóm tôi lấy thịt thì đời còn không?»…

Bài viết khác