Nỗi đau ngày Valentine

Còn vui chè chén hôm qua

Ngày TÌNH YÊU đến thế mà… ôi thôi!!

Thật không may là ngày Valentine của họ nhà Gà lại trước của Người một ngày, trúng vào  thứ Sáu ngày 13. Ngày này thì ngay Đức chúa Lời cũng còn gặp vận xui nữa là .. Gà

Còn vui chè chén hôm qua

Ngày TÌNH YÊU đến thế mà… ôi thôi!!

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder