Ra mắt tập thơ “Hải Phòng thành phố quê hương”

Ngày 14/10/2019, CLB Thơ văn Việt Kiều trực thuộc Hội Liên lạc Việt Kiều Hải Phòng đã chính thức cho ra mắt độc giả tập thơ “Hải Phòng thành phố quê hương”; tập thơ do Nhà Xuất bản Hải Phòng cấp phép xuất bản in ấn và nộp lưu chiểu quí IV/2019.

Tập thơ “Hải Phòng thành phố quê hương” bao gồm 60 bài thơ của 45 tác giả là hội viên CLB Thơ văn Việt Kiều Hải Phòng. Tập thơ là tình yêu của hội viên với đất nước và với thành phố Cảng Hải Phòng quê hương đang đổi mới. Kiều bào Hải Phòng ở nhiều nơi trên thế giới, qua thơ đã thể hiện tấm lòng đối với đất Mẹ quê Cha. Có nhiều tác giả trong tập thơ đã quen thuộc với độc giả; có những hội viên rất nhiệt tình với phong trào làm thơ; có các cộng tác viên từ mọi địa phương; và sự tham gia của Kiều bào ở các nước trên thế giới.

Đây là một trong những ấn phẩm chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Liên lạc Việt Kiều Hải Phòng (14/10/1989- 14/10/2019).

MT

 

Bài viết khác

Tác giả: Nhà thơ Minh Trí

violin amazon amazon greens powder