Thơ cho thiếu nhi của Xamuen Marshak

XAMUEN MARSHAK (1887- 1964) là nhà thơ Nga…

 

XAMUEN MARSHAK (1887-1964) là nhà thơ Nga, ông đã viết cho thiếu nhi những bài thơ rất hay. Vanhaiphong.com xin giới thiệu bài thơ “CHÚ CHUỘT CON NGỐC NGHẾCH”  qua bản dịch thơ của dịch giả Thái Bá Tân

 

CHÚ CHUỐT CON NGỐC NGHẾCH

Đêm chuột mẹ ru con:
– Nào, ngủ đi, đừng khóc,
Mai mẹ cho bánh mì
Và thêm ba hạt thóc.

Chú chuột con trả lời:
– Mẹ ru con khó ngủ.
Mẹ hãy đi ra ngoài
Thuê cho con bà vú.

Chuột mẹ chạy đi tìm
Thuê vịt bầu làm vú:
– Cô vịt ơi, nhờ cô
Ru cho con tôi ngủ.

Cô vịt ru: – Ngủ đi,
Đừng thức khuya như thế.
Mai trời mưa ra vườn
Cô tìm cho chú dế.

Nhưng chú chuột ngốc ngếch
Đã đáp lại thế này:
– Giọng của cô khàn quá,
Và cô hát không hay.

Chuột mẹ lại đi tìm
Thuê ễnh ương làm vú:
ễnh ương ơi, nhờ bà
Ru cho con tôi ngủ.

ễnh ương ru: – ộp ộp,
Đừng khóc nữa, chuột con.
Mai ra ao bà bắt
cho chú muỗi rất ngon.

Nhưng chú chuột ngốc nghếch
Đã đáp lại thế này:
– Giọng của bà buồn quá,
Và bà hát không hay.

Chuột mẹ lại đi tìm
Thuê ngựa ô làm vú:
– Ngựa ô ơi, nhờ ông
Ru cho con tôi ngủ.

– hí, hí, hí, – ngựa ô
Vừa hí vang vừa dỗ –
Hãy ngủ ngoan, chuột con,
Mai bác cho bó cỏ.

Nhưng chú chuột ngốc nghếch
Đã đáp lại thế này:
– Giọng bác nghe sợ quá,
Và bác hát không hay.

Chuột mẹ lại đi tìm
Thuê lợn sề làm vú:
– Lợn sề ơi, xin nhờ
Ru cho con tôi ngủ.

Lợn sề bắt đầu ru
Chú chuột con khó tính:
– ụt ịt, ụt ịt, im!
Ngủ đi, không được tỉnh!

Chú chuột con ngốc nghếch
Đã đáp lại thế này:
– Giọng của cô thô quá,
Và cô hát không hay.

Chuột mẹ lại đi tìm
Thuê cô gà làm vú:
– Cô gà ơi, nhờ cô
Ru cho con tôi ngủ.

– Cục, cục ta cục tác!-
Cô gà ru rất to –
Cánh ta đây, hãy lại
Mà nằm im, đừng lo.

Nhưng chú chuột ngốc nghếch
Đã đáp lại thế này:
– Giọng của cô chán quá,
và cô hát không hay.

Chuột mẹ lại đi tìm
Thuê cá măng làm vú:
– Cá măng ơi, xin nhờ
Ru cho con tôi ngủ.

Cá măng bắt đầu ru,
Giương vây và há miệng,
Ru rất lâu, rất lâu
Mà không ai nghe tiếng.

Chú chuột con ngốc nghếch
Đã đáp lại thế này:
– Giọng của cô bé quá,
Và cô hát không hay.

Chuột mẹ lại đi tìm
Thuê cô mèo làm vú:
– Cô mèo ơi, nhờ cô
Ru cho con tôi ngủ.

Cô mèo ru: – Meo meo,
Nào chuột con yêu quí,
Hãy ngủ ngoan, meo meo,
Nào ngủ ngoan cùng chị.

Chú chuột con ngốc nghếch
Đã đáp lại thế này:
– Giọng của chị êm lắm,
Và chị hát rất hay.

Một lúc sau chuột mẹ
Chạy lại tìm chuột con
Thì than ôi lúc ấy
Chú chuột đã không còn!

Thái Bá Tân dịch

 


Пела ночью мышка в норке:

– Спи, мышонок, замолчи!
Дам тебе я хлебной корки
И огарочек свечи.

Отвечает ей мышонок:
– Голосок твой слишком тонок.
Лучше, мама, не пищи,
Ты мне няньку поищи!

Побежала мышка-мать,
Стала утку в няньки звать:
– Приходи к нам, тетя утка,
Hашу детку покачать.

Стала петь мышонку утка:
– Га-га-га, усни, малютка!
После дождика в саду
Червяка тебе найду.

Глупый маленький мышонок
Отвечает ей спросонок:
– Hет, твой голос нехорош.
Слишком громко ты поешь!

Побежала мышка-мать,
Стала жабу в няньки звать:
– Приходи к нам, тетя жаба,
Hашу детку покачать.

Стала жаба важно квакать:
– Ква-ква-ква, не надо плакать!
Спи, мышонок, до утра,
Дам тебе я комара.

Глупый маленький мышонок
Отвечает ей спросонок:
– Hет, твой голос нехорош.
Очень скучно ты поешь!

Побежала мышка-мать,
Тетю лошадь в няньки звать:
– Приходи к нам, тетя лошадь,
Hашу детку покачать.

– И-го-го! – поет лошадка.-
Спи, мышонок, сладко-сладко,
Повернись на правый бок,
Дам овса тебе мешок!

Глупый маленький мышонок
Отвечает ей спросонок:
– Hет, твой голос нехорош.
Очень страшно ты поешь!

Побежала мышка-мать,
Стала свинку в няньки звать:
– Приходи к нам, тетя свинка,
Hашу детку покачать.

Стала свинка хрипло хрюкать,
Hепослушного баюкать:
– Баю-баюшки, хрю-хрю.
Успокойся, говорю.

Глупый маленький мышонок
Отвечает ей спросонок:
– Hет, твой голос нехорош.
Очень грубо ты поешь!

Стала думать мышка-мать:
Надо курицу позвать.
– Приходи к нам, тетя клуша,
Нашу детку покачать.

Закудахтала наседка:
– Куд-куда! Не бойся, детка!
Забирайся под крыло:
Там и тихо, и тепло.

Глупый маленький мышонок
Отвечает ей спросонок:
– Нет, твой голос не хорош.
Этак вовсе не уснешь!

Побежала мышка-мать,
Стала щуку в няньки звать:
– Приходи к нам, тетя щука,
Hашу детку покачать.

Стала петь мышонку щука –
Hе услышал он ни звука:
Разевает щука рот,
А не слышно, что поет…

Глупый маленький мышонок
Отвечает ей спросонок:
– Hет, твой голос нехорош.
Слишком тихо ты поешь!

Побежала мышка-мать,
Стала кошку в няньки звать:
– Приходи к нам, тетя кошка,
Hашу детку покачать.

Стала петь мышонку кошка:
– Мяу-мяу, спи, мой крошка!
Мяу-мяу, ляжем спать,
Мяу-мяу, на кровать.

Глупый маленький мышонок
Отвечает ей спросонок:
– Голосок твой так хорош –
Очень сладко ты поешь!

Прибежала мышка-мать,
Поглядела на кровать,
Ищет глупого мышонка,
А мышонка не видать…

Xamuel Marshak

 


Bài viết khác

Trả lời

violin amazon amazon greens powder