Thư cảm ơn nhân dịp vanhaiphong.com tròn một tuổi.

 


Ngày 7 tháng 10 năm 2014, Trang thông tin điện tử (Wesite) của Hội Nhà văn Hải Phòng tròn một tuổi…

 


Thưa các Nhà văn và thưa bạn đọc!

Ngày 7 tháng 10 năm 2014, Trang thông tin điện tử (Website) của Hội Nhà văn Hải Phòng tròn một tuổi. Mười hai tháng, với một diễn đàn văn học là thời gian chưa nhiều. Dù vậy, nhờ sự cộng tác nhiệt tình của các nhà văn Hải Phòng, các nhà văn trong nước, và các tác giả, trang thông tin điện tử vanhaiphong.com được đánh giá là phong phú, có chất, có tính chuyên nghiệp và vì vậy đã có nhiều bạn đọc truy cập.

Nhân dịp này, BBT Website vanhairphong.com trân trọng cám ơn bạn bè gần xa đã cộng tác, đã truy cập và đã có những góp ý thiết thực.

Vanhaiphong.com, như lời thưa khi ra mắt, cam kết rằng, đây là diễn đàn  với mục đích giới thiệu, phản ánh diện mạo văn chương một vùng đất, đồng thời góp phần giới thiệu những tác giả tiêu biểu trong nước và thế giới; vanhaiphong.com là địa chí cởi mở, văn hóa, đổi mới nhằm chung tay hướng tới một nền văn chương phong phú, đa dạng, bởi vậy chấp nhận mọi phong cách sáng tác trong tiêu chí đã nêu, sẵn sàng đăng tải ý kiến nhiều chiều trong những vấn đề thuộc lý luận và phê bình văn học, trên cơ sở học thuật, trong ý tưởng góp một tiếng nói để xây dựng, phát triển nền văn học nước nhà.

Vanhaiphong.com rất mong tiếp tục nhận được những sáng tác mới và các bài viết khác của các nhà quản lý văn học, các nhà văn, các nhà lý luận phê bình, các nhà dịch thuật và đông đảo bè bạn yêu văn chương Hải Phòng và văn chương nước nhà. Đồng thời cũng mong nhận được nhiều góp ý để vanhaiphong.com ngày càng hoàn thiện, đặng phục vụ các nhà văn và bạn đọc tốt hơn, có ích hơn.

Trân trọng!

 

B.B.T vanhaiphong.com

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder