Thơ tình của William Shakespeare

Vanhaiphong.com: Nhân dịp kỉ niệm ngày sinh của nhà văn vĩ đại nhất nước Anh William Shakespeare (26-4-1564 / 23-4-1616) VHP xin giới thiệu hai bài sonnet  của ông qua bản dịch sang thể lục bát của dịch giả Ngọc Châu…

Chúng ta thường biết đến đại văn hào Anh William Shakespeare qua những vở kich nổi tiếng như Romeo và Juliet, Hamlet, Vua Lear, Othello… đã được công diễn ở Việt Nam mà ít người biết đến các thi phẩm của thi hào này. Ông viết kịch thường bằng thơ và có tới hơn 400 bài sonnet (thơ trữ tình ngắn).

Dưới đây là hai bài sonnet đã được dịch sang thể lục bát Việt Nam:

Sonnet 046

Mine eye and heart are at a mortal war
How to divide the conquest of thy sight;
Mine eye my heart thy picture’s sight would bar,
My heart mine eye the freedom of that right.

My heart th plead that thou in him dost lie–
A closet never pierced with crystal eyes–
But the defendant doth that plea deny
And says in him thy fair appearance lies.

To ‘cide this title is impanneled
A quest of thoughts, all tenants to the heart,
And by their verdict is determined
The clear eye’s moiety and the dear heart’s part:

As thus; mine eye’s due is thy outward part,
And my heart’s right thy inward love of heart.

Bản xonê (thơ trữ tình ngắn)

sô 046

Em ơi mắt với tim anh

Đấu tranh dữ dội để giành giữ em

Mắt tuyên bố nắm độc quyền

Tim không chịu, đòi vẹn nguyên phần mình.

Một bên nói, thật phân minh

em trong ngăn khóa của mình từ lâu.

Bên kia cương quyết lắc đầu,

nói chỉ mắt mới biết đâu là tình.

Thẩm phán biết việc của mình,

chuyện không giải quyết sẽ sinh bất hòa.

Phán quyết đã được đưa ra

để hai bên hết kêu ca, tranh giành:

Sắc đẹp em, của mắt anh

Còn tim em thuộc tim anh giữ gìn.

Sonnet 047

Betwixt mine eye and heart a league is took,
And each doth good turns now unto the other:
When that mine eye is famish’d for a look,
Or heart in love with sighs himself doth smother,


With my love’s picture then my eye doth And to the painted banquet bids my heart;
Another time mine eye is my heart’s guest
And in his thoughts of love doth share a part:

So, either by thy picture or my love,
Thyself  away art resent still with me;
For thou not farther than my thoughts canst move,
And I am still with them and they with thee;

Or, if they sleep, thy picture in my sight
Awakes my heart to heart’s and eye’s delight.


Bản xonê số 047

Mắt, tim anh một phe rồi

Bằng lòng chia ngọt xẻ bùi với nhau

Vắng em, đói khát mắt sầu

Thiếu em, tim ngạt, buồn đau mong chờ.

Ngắm em – yến tiệc bây giờ,

mắt luôn thết khách đón chờ là tim.

Và mắt thành bạn thường xuyên

cùng tim chia sẻ tình em mặn nồng

Mắt với tim anh hòa đồng

nên anh luôn được ở cùng với em

Em không ngoài được tầm tim

Ở đâu tim mắt vẫn tìm được em

Ngay trong giấc mơ dịu êm

Chúng gọi nhau dậy hưởng niềm sướng vui.

N.C. dịch

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder