Tháng ba xuân tàn – thơ của Bão Biển Nguyên (Nhật bản)

 

Anh đào
hồng trắng dịu hiền
Còn ta đỏ nỗi
mộc miên ru lòng
Bừng lên
ngọn lửa khát, mong
Con tim dội nhớ
cầu vồng cách ngăn.

Tháng ba
vật vã xuân tàn
Bao lời hẹn hứa
quên tan trong chiều
Tháng ba
lạc mất vần yêu
Còn con nắng cuối
ngồi chiêu hôn hoàng…

Bbn. (Japan)

 

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder