Thông báo của BCH Hội Nhà văn Hải Phòng


Họp mặt đầu năm mừng Xuân Giáp Ngọ…

 

Thực hiện chương trình công tác trong năm, BCH Hội Nhà văn Hải Phòng tổ chức Họp mặt đầu năm mừng Xuân Giáp Ngọ

* Nội dung:

– Tổng kết

– Giao Lưu

– Dự liên hoan.

* Thời gian: 9 giờ 30, Thứ Bảy, ngày 22 tháng 2 năm 2014.

* Địa điểm: Tầng 9 (Bar vũ trụ) Tòa nhà  số 22 Lý Tự Trọng, Hồng Bàng, Hải Phòng.

Kính mời toàn thể Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng tới dự!

T/M BCH  HỘI NHÀ VĂN HẢI PHÒNG

CHỦ TỊCH

Nhà văn Đình Kính

( Đã ký)

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder