Thông báo chuyển địa điểm tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVII – 2019

 

Kính gửi: Anh chị em Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng

Do điều kiện thời tiết xấu, BTC Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVII-2019 đã quyết định chuyển địa điểm tổ chức Ngày thơ về Trung tâm Văn hóa quận Lê Chân, số 10 Hồ Sen, Lê Chân, Hải Phòng.
Vậy xin thông báo để Anh chị em được biết.

Trân trọng!

T/M BAN CHẤP HÀNH
Chủ tịch
Nhà thơ Đinh Thường

Bài viết khác