Thông báo mở chuyên mục “Văn Việt hải ngoại”

Mục đích của VĂN VIỆT HẢI NGOẠI là muốn cung cấp thêm thông tin và sáng tác của các Nhà văn và  tác giả người Việt đang định cư ở nước ngoài cho bạn đọc, làm phong phú thêm trang thông tin điện tử của Hội Nhà văn Hải Phòng. Khi mở chuyên mục mới này, vanhaiphong.com vẫn kiên trì mục tiêu “chấp nhận mọi phong cách sáng tác, đồng thời sẵn sàng đăng tải những ý kiến nhiều chiều trong những vấn đề thuộc lý luận và phê bình văn học, trên cơ sở học thuật, trong ý tưởng góp một tiếng nói nhằm xây dựng, phát triển nền văn học nước nhà”.

Nhằm mở rộng biên độ nội dung trang Thông tin điện tử Vanhaiphong.com, với  tiêu chí xuyên suốt: cởi mở, văn hóa, đổi mới nhằm chung tay hướng tới một nền văn chương phong phú và đa dạng, từ tháng 10 năm 2016, Vanhaiphong.com mở thêm chuyên mục VĂN VIỆT HẢI NGOẠI.

Mục đích của VĂN VIỆT HẢI NGOẠI là muốn cung cấp thêm thông tin và sáng tác của các Nhà văn và  tác giả người Việt đang định cư ở nước ngoài cho bạn đọc, làm phong phú thêm trang thông tin điện tử của Hội Nhà văn Hải Phòng. Khi mở chuyên mục mới này, vanhaiphong.com vẫn kiên trì mục tiêu “chấp nhận mọi phong cách sáng tác, đồng thời sẵn sàng đăng tải những ý kiến nhiều chiều trong những vấn đề thuộc lý luận và phê bình văn học, trên cơ sở học thuật, trong ý tưởng góp một tiếng nói nhằm xây dựng, phát triển nền văn học nước nhà”.

Vanhaiphong.com rất mong nhận được  sáng tác, ý kiến của các Nhà văn, các nhà Lý luận Phê bình và đông đảo bè bạn yêu văn chương, là người Việt định cư ở nước ngoại để VĂN VIỆT HẢI NGOẠI trở thành một diễn đàn bổ ích, phục vụ các Nhà văn và bạn đọc tốt hơn.

Sự cộng tác, ủng hộ của các Nhà văn và bạn đọc người Việt Hải ngoại là cốt yếu làm nên sự thành công của chuyên mục này.

Trân trọng!

Tổng biên tập

Nhà văn Đình Kính

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder