Thư giãn với tranh vui — Nữ thần săn bắn

La Mã có Di a na

Bắc Âu thì gọi tên là Skadi

Ac-te-mit thấm tháp gì

A-còng thần nữ uy nghi tuyệt vời

Liệu hồn đấy nhé ai ơi!…

La Mã có Di a na

Bắc Âu thì gọi tên là Skadi

Ac-te-mit thấm tháp gì

A-còng thần nữ uy nghi tuyệt vời

Liệu hồn đấy nhé ai ơi!…

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder