Tin CLB Thơ Nhà giáo Hải Phòng

Sáng ngày 12.9.2015, CLB Thơ Nhà giáo Hải Phòng sinh hoạt thường kỳ  tháng 9, cũng là buổi sinh hoạt thí điểm đầu tiên trong chương trình đổi mới, cải thiện hình thức và nội dung sinh hoạt. Trước đây hình thức, nội dung sinh hoạt chỉ đơn thuần là: các thành viên đến tập trung rồi lần lượt mỗi người lên tự đọc thơ của mình mới sáng tác. Hình thức ấy đã kéo dài và không có gì thay đổi, gây ra tâm lý sinh hoạt chiếu lệ. Gần đây, nảy sinh một số ý kiến muốn đề nghị tập thể CLB nghiên cứu cải thiện hình thức và nội dung sinh hoạt nhằm nâng cao chất lượng buổi sinh hoạt, cũng là nâng cao kỹ năng sáng tác cho các thành viên. Ban chủ nhiệm nhiệm kỳ mới đã nhạy bén năm bắt được ý tưởng tiến bộ này, quyết định cho làm thí điểm lấy kinh nghiệm.

482821-c5.JPG, 507 KB

Chủ đề là “Tọa đàm thơ Hồ Anh Tuấn” – Lấy ngay tập thơ mới ra của Chủ nhiệm làm để tài thí điểm – Tập thơ “Ký ức biển”. Các ý kiến được viết sẵn ở nhà; người tham gia bình lên đọc trong khoảng thời gian không quá 10 phút. Không khí sinh hoạt thay đổi hẳn : sôi nổi, nhiệt tình, có chiều sâu và đúng hướng. Nhiều bài viết (bình, cảm nhận ) rất chất lượng, đưa ra được những cốt lõi, mạnh, chưa mạnh của tập thơ. Có cả ý kiến thuận và trái chiều với tác giả nhưng rất đúng đắn, nghiêm túc và thể hiện có chuyên sâu. Người lên trình bày, người nghe, tác giả đều thu được những kiến thức bổ sung cho bản thân; ai cũng hồ hởi, thấy rõ buổi sinh hoạt rất ý nghĩa và bổ ích. Ban CN sẽ họp rút kinh nghiệm để những lần sinh hoạt sau tốt hơn.

Lê Hoàng Thảo

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder