Tinh yêu và thơ tình – Nguyễn Trong Tạo

Nguyễn Trong Tạo trả lời một bạn đang làm luận văn về Thơ Tình

Luận về tình yêu thì vô cùng, không bờ bến, không điểm dừng, nhưng chung quy lại vẫn là tình yêu nam nữ cảm nhau, nhớ nhau, yêu thương nhau, thấy thiếu nhau không được, phải gắn bó xác thịt, sinh con cái tạo ra một gia đình lớn hòa đồng cùng xã hội…

Nguyễn Trong Tạo trả lời một bạn đang làm luận văn về Thơ Tình

Luận về tình yêu thì vô cùng, không bờ bến, không điểm dừng, nhưng chung quy lại vẫn là tình yêu nam nữ cảm nhau, nhớ nhau, yêu thương nhau, thấy thiếu nhau không được, phải gắn bó xác thịt, sinh con cái tạo ra một gia đình lớn hòa đồng cùng xã hội.

Có tình yêu sét đánh và tình yêu cảm hóa, vun đắp. Có tình yêu khởi xuất bằng tình dục và có tình dục duy trì tình yêu. Trong tình yêu lại có gặp gỡ, giận hờn, chia ly, tan, hợp. Có tình yêu tha thứ và tình yêu ghen tị. Có tình yêu đến hôn nhân, tình yêu sau hôn nhân và có tình yêu không hôn nhân. Có tình yêu chấp nhận và tình yêu song trùng lý tưởng. Tình yêu là đẹp. Tình yêu là thiêng liêng. Tình yêu là sức mạnh. Tinh yêu là yếu mềm. Và cũng có tình yêu vô vọng…

Nhưng tình yêu chân thực luôn bắt đầu bằng cảm xúc. Chỉ cảm xúc thật mới dẫn dắt con người vào lộ hành tình yêu để đi tới đích là hạnh phúc.

Có tình yêu chung thủy trọn đời, nhưng “không yêu một lúc hai người” cũng là một quan niệm chung thủy.

Tình yêu là tự do tuyệt đối, nhưng cũng ràng buộc tuyệt đối. Sống cho tình yêu, cho người mình yêu như một tiêu chí đương nhiên khi nói về yêu.

Tình yêu lắm ích kỷ nhưng tình yêu rất cần thể hiện và chia sẻ.

Nhu cầu chia sẻ, nhu cầu thể hiện trong tình yêu đã sinh ra thơ tình.

Tình yêu là đề tài vĩnh hằng của thơ (ca, nhạc, họa…). Tuy là đề tài vĩnh hằng, nhưng thơ tình biến động theo thời đại, theo những biến đổi quan niệm về đạo đức, thẩm mỹ và lý tưởng sống. Vì tình yêu là thiêng liêng nên ngôn ngữ thơ tình thường mang tính ẩn dụ cao. Tình yêu trong thơ bác học thường có ngôn ngữ hình tượng trau chuốt trong khi thơ tình dân gian lại thường mộc mạc thẳng thừng. Hồ Xuân Hương là nhà thơ kết hợp được cả hai loại ngôn ngữ dân gian và bác học nên đã tạo ra được những ấn tượng mạnh mẽ, truyền đời.

Vấn đề sex không thể thiếu trong thơ tình, nhưng cũng mỗi thời mỗi khác, mỗi nơi mỗi khác. Thơ tình hiện đại tăng cường yếu tố sex đôi khi quá thái, là vì nó có nhu cầu giải phóng ức chế kìm hãm, bảo thủ của quan niệm cũ. Tuy nhiên, những nhà thơ lớn thường khá lịch lãm khi tạo ra những cảm giác sex bằng ngôn ngữ thơ, ít làm đỏ mặt người đọc mà thuyết phục họ bằng những cảm xúc sâu kín và sâu sắc.

Mỗi bài thơ tình đến được với bạn đọc thường chọn được những trạng huống yêu, trạng huống thơ độc đáo, mới mẻ trên những cảm giác mạnh.

Có hàng triệu bài thơ tình hay trên thế giới cho sự lựa chọn của bạn đọc đã yêu, đang yêu và sẽ yêu. Và khi yêu đến cực điểm (vui, buồn) là lúc bài thơ tình xuất hiện…

N.T.T.

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder