TLĐ phong cách Hồ Xuân Hương – Lê Hải Chinh

Kẻ gian đột nhập cái ti này
Bé mới đưa mồm đã choáng say
Sực nức mùi men con quỷ ngậm
Hôi mù khói thuốc cái ma nhay…

Kẻ gian đột nhập cái ti này
Bé mới đưa mồm đã choáng say
Sực nức mùi men con quỷ ngậm
Hôi mù khói thuốc cái ma nhay

ĐIẾU CÀY

Lắm chuyện ngồi dai bởi cái này

Thon tròn một khúc nắm vừa tay

Đầu trên chúm miệng hôn rồi hít

Lỗ dưới vò tơ nhét lại day

Thủy hỏa giao tình sôi tiếng nhạc

Âm dương hợp ý toả làn mây

Vương rồi chẳng dễ xa nhau được

Ối vị yêu em phận điếu cày

 

QUẠT GIẤY CŨ

Cái quạt dùng lâu cũ quá rồi

Xương mềm giấy rách rõ là ôi

Xoè ra toác toạc không người vá

Khép lại lèo nhèo chẳng nhựa bôi

Nóng ruột anh chờ rơi nước mắt

Khô lòng chị phẩy toát mồ hôi

Đinh cùn đóng lại nông toen hoẻn

Định vứt vào lò tiếc lại thôi

COI CHỪNG

Kẻ gian đột nhập cái ti này
Bé mới đưa mồm đã choáng say
Sực nức mùi men con quỷ ngậm
Hôi mù khói thuốc cái ma nhay
Lừa khi tối lửa nên sờ tới
Đợi lúc không đèn đã vạch ngay
Nhắm mắt nhưng đây còn thức tỉnh
Coi chừng tớ dậy hết đường quay

KHÔN THẬT

Mẹ em bắt ngậm cái ti này
Của thật đang còn để bố vay
Cũng ngọt nhưng mà ôm chẳng thích
Hơi mềm vẫn thấy mó không say
Lừa nhau dỗ ngủ làm chi nhỉ
Tráo của cho nằm bực lắm thay
Lát nữa thình lình ta mở mắt
Thế nào cũng bắt gặp trò hay

NGƯỜI ” THẬT THÀ “

Nghe chừng hạ giới nhất chồng em
Thấy gái hơi xinh đã phát thèm
Chẳng dối người ta chuyên dối vợ
Không lừa kẻ khác chỉ lừa em
Đôi lần mỗi tháng ăn cơm nguội
Bốn bữa trong ngày chén phở nem
Hỡi chị này anh ai có hiểu
Thân này chịu đói cảnh kiêng khem

TRAI TRAI

Sống ở trong bùn đẹp sắc nhan
Thân em dáng tựa quả cây bàng
Cho dù nước đục lòng luôn sạch
Dẫu phải rêu mờ dạ mãi ngoan
Nếu bén duyên châu tìm xuống biển
Còn không tình ngọc hãy lên ngàn
Gom từng hạt cát nuôi hồn sáng
Chẳng đúng trai mà tiếng cứ mang

ĐẤY LÀ CON
TRAI TRAI

Lưỡi đó mà xem chẳng thấy đầu
Mu dày mum múp ngậm bùn sâu
Tụt quần để kiếm moi còn khó
Cởi áo mong tìm móc cũng lâu
Hạt cát nuôi hoài nên sắc ngọc
Bọt đời luyện mãi hoá hồn châu
Mang tên trai đấy mà sinh đẻ
Tủ gỗ thân em khảm lắm mầu

L.H.C

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder