Vanhaiphong.com: Chúc mừng năm mới 2017

Ban biên tập vanhaiphong.com xin cảm ơn sự nhiệt tình cộng tác và đón đọc của các tác giả và bạn đọc với trang Website thuần văn chương, cổng thông tin của Hội Nhà văn Hải Phòng. Chúng tôi hiểu sự tồn tại và phát triển của trang, luôn có sự chia sẻ đồng hành giữa chúng tôi và các bạn; sự gắn kết của chúng ta ví như hai mặt của tờ giấy vậy.

Nhân mùa xuân Đinh Dậu 2017, chúng tôi xin gửi tới các tác giả và bạn đọc trong và ngoài nước lời cảm ơn, lời chúc một năm mới ngập tràn hạnh phúc.

Ban biên tập vanhaiphong.com xin cảm ơn sự nhiệt tình cộng tác và đón đọc của các tác giả và bạn đọc với trang Website thuần văn chương, cổng thông tin của Hội Nhà văn Hải Phòng. Chúng tôi hiểu sự tồn tại và phát triển của trang, luôn có sự chia sẻ đồng hành giữa chúng tôi và các bạn; sự gắn kết của chúng ta ví như hai mặt của tờ giấy vậy.

Nhân mùa xuân Đinh Dậu 2017, chúng tôi xin gửi tới các tác giả và bạn đọc trong và ngoài nước lời cảm ơn, lời chúc một năm mới ngập tràn hạnh phúc.

Tổng biên tập

Nhà văn Đình Kính

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder