Về xét giải thưởng văn học sông MêKông lần thứ 8

Theo quy chế của Giải thưởng Văn học Sông Mêkông đã được thông qua tại Hà Nội bởi đầy đủ các thành viên của 06 hội nhà văn (Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan và Myanmar), lễ trao giải thưởng Sông Mêkông lần thứ 8 sẽ diễn ra tại Băng Cốc – Thái Lan vào tháng 8 năm nay..

.Theo quy chế của Giải thưởng Văn học Sông Mêkông đã được thông qua tại Hà Nội bởi đầy đủ các thành viên của 06 hội nhà văn (Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan và Myanmar), lễ trao giải thưởng Sông Mêkông lần thứ 8 sẽ diễn ra tại Băng Cốc – Thái Lan vào tháng 8 năm nay.

Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam trân trọng thông báo và kính mời các nhà văn và các bạn viết có tác phẩm (đủ các điều kiện dưới đây) tham gia Giải thưởng Văn họcSông Mêkông lần thứ 8.

– Tác giả có những tác phẩm viết về truyền thống văn hóa và đời sống của cộng đồng dân cư gắn bó với sông Mêkông, về tình đoàn kết, hữu nghị, thân ái giữa các thành viên: cùng dòng chảy văn hóa truyền thống, chung một dòng Mêkông bền vững.

– Tác giả phải là người đang sung sức bằng những tác phẩm và hoạt động tích của mình góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và tình hữu nghị bền chặt giữa các dân tộc trong cộng đồng các nước sông Mêkông và khu vực.

– Tác phẩm phải được in thành sách có giá trị văn học nghệ thuật cao.

* Xin gửi tác phẩm cùng tiểu sử tác giả về địa chỉ:

Ban đối ngoại Hội Nhà văn Việt Nam, số 9 Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội.

Thời hạn cuối cùng là ngày 20 tháng 4 năm 2017.

Hội Nhà văn VN

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder