Văn hóa là cái giá đỡ để phát triẻn bền vững

Văn hoá là gốc mọi sự. Văn hoá là nền tảng đời sống tinh thần…

 

Văn hoá là gốc mọi sự. Văn hoá là nền tảng đời sống tinh thần của một quốc gia. Văn hoá không chỉ là mục tiêu, mà còn là động lực để phát triển kinh tế, xã hội. Trên tinh thần ấy, đồng thời nhằm góp phần tạo ra môi trường văn hoá lành mạnh nơi đội ngũ doanh nhân và trong các Doanh nghiệp Hải Phòng, thể theo nguyện vọng và cũng là nhu cầu của các Doanh nhân Hải Phòng, đầu năm 2009, Ban vận động thành lập Hội Văn hóa Doanh nhân Hải Phòng được thành lập và ngày 4 tháng 6 năm 2009, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã có quyết định cho phép thành lập Hội Văn hóa Doanh nhân Hải Phòng.
Doanh nhân Hải Phòng có mặt trên thương trường khá sớm, những tên tuổi Bạch Thái Bưởi, Nguyễn Sơn Hà, Vạn Vân… được người dân Hải Phòng biết đến, nhưng Doanh nhân thật sự trở thành một đội ngũ, một lực lượng, một trong những động lực để phát triển kinh tế, ấy là từ khi có đường lối đổi mới, chuyển từ nền kinh tế bao cấp sang nên kinh tế thị trường của Đảng. Nghĩa là, đội ngũ này hình thành chưa lâu. Song, với khoảng thời gian không mấy nhiều ấy, bằng sự phát triển và bằng những đóng góp có hiệu quả của mình đối với xã hội, đối với đất nước, các doanh nhân đã khẳng định vị thế trong xã hội để cụm từ doanh nhân, cụm từ các nhà doanh nghiệp trở thành phổ thông, được ghi vào bộ nhớ xã hội, không những thế, các doanh nhân còn có ngày chính thức của mình, ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Đây không đơn thuần là vẫn đề chữ nghĩa, mà là vấn đề nhận thức của xã hội, là sự vận động lô gích, vận động đúng quy luật của cuộc sống.
Văn hóa doanh nhân là một khái niệm mới mẻ. Tuy vậy ý thức đó đã có gốc rễ từ xa xưa. Khi đề cập tới sự Giầu các cụ ta bao giờ cũng kèm theo đó là chữ Sang. Sang chính là văn hóa, là cái tâm, là sự lich lãm, cùng hành vi ứng xử. Và sang là tri thức. Để giàu, rất khó, phải đổ trí lực, và mô hôi. Nhưng phấn đấu đạt được chữ sang, khó hơn nhiều. Giàu thì được tôn trọng. Nhưng sang thì được kính nể. Quan niệm của ông bà ta xưa cũng như cách nhìn nhận của xã hội bao giờ cũng đặt chữ Sang cao hơn chữ giầu, chữ Sang trên chữ giầu.
Nghĩa là yếu tố văn hóa rất được coi trọng và luôn đặt đúng vị trí. Văn hóa là hồn cốt của dân tộc. Lịch sử đã chứng minh rằng, một dân tộc muốn tồn tại và phát triển, phải dựa trên nền móng vững chắc của Văn hóa. Lãnh thổ có thể mất, chính quyền cũng có thể mất, nhưng không mất văn hóa thì dân tộc vẫn còn. Hẹp hơn một chút, văn hóa chính là chỗ tựa, là giá đỡ để các Doanh nghiệp và các Doanh nhân tồn tại, ổn định, phát triển bên vững và củng cố thương hiệu. Văn hóa làm nên tài sản vô hình đồng thời văn hóa chính lại là tài sản vô hình của doanh nhân
Xây dựng Văn hóa Doanh nhân và xây dựng nhiều doanh nhân văn hóa là công việc quan trọng và cần thiết. Nó có vai trò không nhỏ trong sự phát triển một đội ngũ Doanh nhân có tâm có tầm, nhằm chấn hưng đát nước. Văn hóa trong doanh nghiệp, trước hết là thực hiện dân chủ rộng rãi và thực chất, là thực hiện công khai minh bạch, sòng phẳng và công bằng, trong đó có sòng phẳng về nghĩa vụ trách nhiệm và quyền lợi. Nghĩa vụ đối với nhà nước, Nghĩa vụ với cộng đồng, và với các thanh viên trong cộng đồng đó bao gôm nghĩa vụ thuế và nghĩa vụ bảo hiểm xã hội.
Một thực tế là, trong những thập niên trước đây, xã hội chưa nhìn nhận mấy đúng và cũng chưa đánh giá mấy hoàn chỉnh và đủ đầy về vai trò, vị trí của các doanh nhân và các nhà doanh nghiệp trong tiến trình phát triển kinh tế xã hội. Xã hội chưa quen với ý thức biết cám ơn, biết tôn trọng, đúng hơn là kính trọng các nhà doanh nghiệp, các doanh nhân. Kính trọng và cám ơn bởi không ai khác, mà chính họ, các doanh nghiệp, các doanh nhân là những người tạo ra của cải vật chất cho xã hội góp phần làm giầu Tổ quốc và nuôi bộ máy của nhà nước. Và bao phúc lợi khác cũng từ đấy mà có v.v..
Doanh nhân với người Việt Nam là hai âm tiết mới lạ. Ngay trong cuốn từ điển tiếng Việt dày 1130 trang khổ lớn do Trung tâm Từ điển học xuất bản năm 1994, nghĩa là cách đây hơn mười năm, trong hàng trăm ngàn vạn từ tiếng Việt, chưa hề có danh từ Doanh nhân. Điều ấy vừa do hoàn cảnh lịch sử, do quan niêm và do nhận thức một thời . Song cũng phải nhìn nhận một cách trung thực, thấu đáo và sòng phẳng rằng sự hẫng hụt yếu tố văn hóa và ý thức văn hóa trong trong sản xuất kinh doanh ở một bộ phận nhỏ nào đấy cũng là một trong những nguyên nhân nói trên
Chỉ trên cơ sở mở rộng biên độ tư duy văn hóa trong nhận thức để dấu ấn văn hóa có được trong mỗi sản phẩm, từ sản phẩm công nghiệp, sản phẩm dịch vụ đến sản phẩm du lịch, vân vân; và chỉ trên cơ sở của sự giao thoa hợp lý giữa văn hóa và sản xuất kinh doanh, các doanh nhân mới thực sự được nể vì và tôn vinh. Hàm lượng văn hóa trong mỗi một đơn vị và cá nhân, trong mỗi sản phẩm họ làm ra là thước đo giá trị của lòng yêu nước và sự tự tôn dân tộc. Thức tỉnh và khởi động tinh thần văn hóa, tính nhân văn trong cộng đồng doanh nhân và cộng đồng các doanh nghiệp chính là mục địch trọng yếu mà  Hội Văn hóa doanh nhân Hải Phòng hướng tới.
Văn hóa được biệu đạt dưới nhiều dạng thức, nhưng chung quy nó mằm trong không gian ba chiều, đó là quan hệ giữa con người và con người, quan hệ giữa con người với thiên nhiên và nhu câu tâm linh. Ba trục ấy tạo nên giao diện nền văn hóa. Từ văn minh lúa nước đến văn minh tin học, kỹ thuật số và cao hơn, văn minh sinh học, là hành trình phát triển của khoa học kỹ thuật và tri thức con người. Trong quy trình đi lên ấy, văn hóa luôn đóng vai trò xúc tác và thúc đẩy, nhưng gần như vẫn chỉ là một hằng số.
Nhiệm vụ hàng đầu của Hội Văn hóa Doanh nhân là thổi được hồn Văn hóa và tạo ra môi trường Văn hóa lành mạnh trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh của các Doanh nghiệp và trong đội ngũ Doanh nhân. Chúng tôi quan niệm rằng Văn hóa tạo nên tài sản vô hình đồng thời văn hóa chính lại là tài sản vô hình của doanh nhân.
Đồng thời Hội Văn hóa Doanh nhân Hải Phòng sẽ chú trọng đến các họat động bề nổi của Văn hóa, đó là tạo động lực để thúc đẩy phong trào văn nghệ, phong trào thể thao và các hoạt động mang sắc thái văn hóa trong các Doanh nghiệp và cộng đồng Doanh nhân Hải Phòng.Tuy nhiên, giá trị mà mỗi người cho bản thân mình mới quan trọng. Cộng hưởng những giá trị ấy làm nên sức mạnh quốc gia.
Hội Văn hoá Doanh nhân là tổ chức đoàn thể xã hội, là sân chơi tự nguyện của các Doanh nhân và của những ai quan tâm đến lĩnh vực Văn hoá Doanh nhân. Đây là một loại hình tổ chức mới, do vậy mọi hoạt động không tranh khỏi bỡ ngỡ, lúng túng. Do vậy để phát triển, rất mong các hội viên, và các doanh nhân, trên tinh thần coi Hội là mái nhà chung, là sân chơi bổ ích và lành mạnh, hãy tích cực tham gia và đóng góp ý kiến xây dựng Hội. Xây dựng Hội và phát triển Hội không là nhiệm vụ của riêng ai, mà của tất thảy Hội viên.
Nhân đây, tôi cũng xin chân thành cám ơn Thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố đã cho phép chúng tôi thành lập Hội văn hóa doanh nhân Hải Phòng và rất mong nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa của các cấp lãnh đạo thành phố để văn hóa doanh nhân trở thành một hiện hữu, để văn hóa doanh nhân trở thành mục đích thường xuyên trong đời sống nơi thành phố công nghiệp có đông đảo các Doanh nhân đang lập nghiệp này.
Hải Phòng là Thành phố công nghiệp, có đội ngũ Doanh nhân đông đảo, vì vậy, chúng tôi vẫn ước muốn lãnh đạo Thành phố có một chủ trương mang tính chiến lược để hình thành và phát triển nhằm tạo nền tảng vững bền về văn hóa doanh nhân.  Chúng tôi cũng mạnh dạn để xuất rằng, Thành phố đã có Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp, Cung văn hóa Thanh niên, Cung văn hóa Thiếu nhi… Thiết nghĩ cũng rất cần thiết có một cung Văn hóa Doanh nhân hay một dạng thức tương tự nhằn phục vụ hoạt động Văn hóa thể thao của các Doanh nhân Hải Phòng.

Đình Kính

Bài viết khác

Trả lời

violin amazon amazon greens powder