Aivanho – tiểu truyết của Walter Scott (nhà văn Anh 1771 – 1832 ) Kì 14

Tên tù nhân lễ phép cúi đầu chào, nhảy lên ngựa người ta vừa dắt đến và quất roi chạy mau. Thủ lĩnh quân mũ xanh tháo chiếc tù-và đồng luôn cài ở dây lưng ra.

– Thưa hiệp sĩ, vì hiệp sĩ không chịu nhận phần mình nên tôi xin phép tặng ngài chiếc tù-và này. Xin ngài nhớ cho rằng khi gặp nạn, ngài chỉ cần thổi lên ba tiếng: wa-sa-ha! là có ngay người đến cứu ngài…

Tên tù nhân lễ phép cúi đầu chào, nhảy lên ngựa người ta vừa dắt đến và quất roi chạy mau. Thủ lĩnh quân mũ xanh tháo chiếc tù-và đồng luôn cài ở dây lưng ra.

– Thưa hiệp sĩ, vì hiệp sĩ không chịu nhận phần mình nên tôi xin phép tặng ngài chiếc tù-và này. Xin ngài nhớ cho rằng khi gặp nạn, ngài chỉ cần thổi lên ba tiếng: wa-sa-ha! là có ngay người đến cứu ngài.Chương 10

Ngày hôm sau, ngay từ sáng sớm, các quân mũ xanh đã tề tựu đông đủ dưới gốc cây sồi, gốc cây trước đó Wamba và Gurth đã gặp Lock-sley.

Những người ngoài vòng pháp luật đã qua đêm bằng cách người thì uống rượu, người thì nghỉ ngơi vì chiến đấu mệt mỏi. Bây giờ, trong khi chờ đợi chia chiến lợi phẩm, họ thảo luận những sự kiện trong những ngày qua và đánh giá phần mình sẽ được hưởng. Nhiều vật quý giá đã bị lửa thiêu trụi nhưng những kẻ chiến thắng, tuy nhiên vẫn vớt vát được vô số bát đĩa bằng vàng bằng bạc, những áo giáp, những đồ trang sức và những quần áo quý giá.

Theo luật lệ của họ, không ai có quyền tự chọn lấy bất cứ thứ gì làm của riêng cho mình:

mọi thứ phải được tập trung, người đứng đầu sẽ đứng ra chia phần một cách công bằng.

Một lúc sau, Locksley rời chỗ ngồi với Chevalier Noir và Cedric, ra ngồi trên chiếc ghế có tay ngai ở bãi cỏ. Quân lính của anh đứng vòng cung trước mặt. Anh nói với hai hiệp sĩ nọ:

– Thưa các ngài, mong các ngài thứ lỗi cho, tôi ra ngồi ở chỗ cao nhất này để các người out-laws của tôi sẽ nhìn bằng con mắt khác nếu người ra ngồi trên chiếc ghế ngai quê mùa này không phải là thủ lĩnh của họ.

Bằng một cái khoát tay, anh mời hai hiệp sĩ đến ngồi bên cạnh. Anh nói tiếp:

– Nhà ẩn sĩ, người được thánh Dustan che chở đâu rồi? Chúng ta sẽ bắt đầu ngày hôm nay bằng một buổi lễ cầu kinh trang trọng cho những người anh em ngã xuống vì nghĩa cả!

Nhưng từ khi lâu đài bốc cháy, không ai trông thấy nhà ẩn sĩ ở đâu. Riêng có một người tên là Maillard nói có nghe thấy hình như ông chửi đổng vào cái lúc Chevalier Noir và Cedric phá tung cánh cửa ngầm: “Lạy tất cả các thánh trên trời! Kẻ sĩ này còn muốn ném tất cả các thứ rượu ngon của tên tướng cướp Frontđe-Boeuf cất giấu trong hầm!” – Hẳn ông ta ở lại uống rượu và bây giờ đang bị vùi dưới tro bụi. – Locksley nói. – Mail-lard, anh hãy lấy mười người đi cùng anh tìm.ông cố đạo ấy về cho tạ Trong khi chờ đợi, chúng ta hãy chia phần. Ngài Cedric, xin ngài chọn trước.

Cedric de Saxon từ chối: ông ở lại chỉ cốt để cám ơn anh em mũ xanh và vị thủ lĩnh của họ đã có công giúp đỡ, giải thoát cho ông và lady Rowenạ Sau ông xá tội cho Gurth và tuyên bố từ nay anh và Wamba được làm người tự do.

Ngoài ra, ông còn cho hai anh nhiều tiền bạc và mười acres đất.

Vừa lúc đó, lady Rowena xuất hiện, đẹp đẽ và đĩnh đạc như một bà hoàng. Nàng duyên dáng chào mọi người và nói vài lời vắn tắt cám ơn Locksley và những người khác đã cứu vớt nàng; sau nàng cùng Cedric và gia nhân đi về hướng lâu đài Rotherwood.

Trước khi đi, Cedric nhắc lại ông đội ơn muôn đời Chevalier Noir và ông mời hiệp sĩ đến Coningsburgh dự đám tang Athelstane, con cháu cuối cùng của dòng họ nhà vua Saxon. Đêm qua, các tu sĩ ở tu viện bên cạnh đã liệm di hài Athel- stane vào một quan tài gỗ quý và rước về lâu đài của chàng hiệp sĩ xấu số.

– Tôi sẽ có mặt ở đám tang, – hiệp sĩ áo đen trả lời, – rồi sau tôi sẽ xin ngài một đặc ân.

– Dù nó thế nào, tôi sẽ cố gắng chiều theo ý ngài.

Sau đến lượt Noir-Fainéant xin cáo lui. Lock-sley đề nghị chàng chọn lấy phần của mình. Noir-Fainéant nói:

– Tôi chỉ mong được một điều. Đó là để tôi xử trí với hiệp sĩ De Bracy…

– Thì hắn không phải là tù nhân của ngài rồi sao? Thôi, xin để toàn quyền cho ngài.

– Tôi xin một con ngựa cho hắn đi về thành phố gần đây. – Chàng hiệp sĩ chưa quen biết nói tiếp.

Đề nghị này tức khắc được chấp nhận.

– De Bracy, ta cho ngươi được tự dọ Hãy đi đi và nhớ rằng ta không hiềm thù gì với nhà ngươi nữa đâu. Hãy quên quá khứ đi và hãy sống cho lương thiện.

Tên tù nhân lễ phép cúi đầu chào, nhảy lên ngựa người ta vừa dắt đến và quất roi chạy mau. Thủ lĩnh quân mũ xanh tháo chiếc tù-và đồng luôn cài ở dây lưng ra.

– Thưa hiệp sĩ, vì hiệp sĩ không chịu nhận phần mình nên tôi xin phép tặng ngài chiếc tù-và này. Xin ngài nhớ cho rằng khi gặp nạn, ngài chỉ cần thổi lên ba tiếng: wa-sa-ha! là có ngay người đến cứu ngài.

Nói xong, Locksley thổi ngay tù-và để cho hiệp sĩ ghi nhớ ba tiếng trên. Đến lượt mình, Chevalier-Noir thổi mạnh hơn Locksley nên âm vang trong rừng lâu mới tan.

– Thổi mạnh lắm, – thủ lĩnh những người outlaws nói. – Tôi cho rằng ngài đi săn cũng giỏi như ngài ra trận. Này chiến sĩ, các bạn đã nghe thấy tiếng tù-và này rồi nhé, các bạn hãy nhớ ba tiếng: wa-sa-ha! nhé! Đó là tiếng gọi của hiệp sĩ đứng đây, hễ ai nghe thấy tiếng tù-và thổi phải chạy ngay đến ứng cứu.

– Hiệp sĩ áo đen muôn năm! – Những người mũ xanh hô vang.

Sau đó, người ta tiến hành chia chiến lợi phẩm. Phần của Maillard và của những người cùng đi cất một chỗ. Mỗi người nhận được phần mình theo thứ hạng hay theo công trạng trong chiến đấu.

Chiến lợi phẩm chia xong không được mấy chốc thì ở chỗ rừng thưa thấy một toán người kỳ lạ xuất hiện: đó là Maillard và những người cùng đi vây quanh nhà ẩn sĩ. Nhà ẩn sĩ chân đi hơi tập tễnh một chút; một tay ông cầm thanh giáo, tay kia cầm một chiếc thừng quàng vào cổ lão già Do Thái Isaac.

– Hãy tránh ra các bạn, nhà ẩn sĩ của các bạn mang về cho các bạn một tù nhân đây! Và là tù nhân khiếp đấy! Một lão Do Thái tôi cứu khỏi nanh vuốt của quỷ Satăng.

– Cứu tôi với, – Ông già van xin. – Chẳng ai thương lấy tôi và cứu tôi thoát khỏi tên điên…

ấy chết, xin lỗi, thoát khỏi con người thánh thiện này!

– Cái gì, quân khốn nạn! Thế mi đã quên kinh Credo và kinh Pater ta dạy ngươi đêm qua rồi ư? Và kinh Ave Maria nữa?

– Im nào. – Locksley nói. – Tốt hơn là hãy kể cho tôi nghe đã, anh mang ông già này về như thế nào..Nhà ẩn sĩ kể là khi đi tìm rượu ở tầng hầm nhà Frontđe-Boeuf, ông mở được một cánh cửa khóa chặt. Ông tưởng trong đó có nhiều rượu mùi và rượu vang. Than ôi! Lại chỉ thấy mỗi lão Do Thái khốn khổ này; ông định lôi lão ra ngoài thì bỗng nhiên lâu đài bị sụp, bịt mất cửa căn hầm.

– May thay, – nhà ẩn sĩ nói tiếp, – tôi tìm thấy một thùng rượu vang ngon Canaries và trong khi chờ người đến cứu, tôi quyết định kết hợp làm công việc kính Chúa với cái vui thưởng thức thứ rượu vang nức mùi thơm kia. Tôi truyền đạo cho Isaac và… thề có thánh Dustan chứng giám, tôi nhận được một người học trò thật dễ bảo và thật hào phóng. Ông lão tự nguyện hiến hết của cải của lão cho dòng thánh của tôi.

– Xin thề trước tất cả các nhà tiên tri, – Isaac lo lắng kêu lên. – Xin các bậc lãnh chúa kính mến, tôi chẳng có của cải gì, tôi chẳng hứa hẹn gì…

– Này, quỷ tha ma bắt nhà mi đi, – nhà ẩn sĩ nâng ngọn mác lên, ngắt lời. – Nhà ngươi định chối đấy hả?

Ông vung tay lên định sửa tội ông già Do Thái thì Hiệp sĩ áo đen kịp giữ lại làm ông này quay sang tức giận nói với chàng hiệp sĩ:

– Này, đừng có xen vào chuyện của người khác, nếu không tôi sẽ cho biết tay, dù anh có ba đầu sáu tay cũng kệ.

– Được thôi, tôi chấp nhận đấu. – Hiệp sĩ áo đen mỉm cười nói. – Anh đánh trước đi, tôi đánh sau.

Nhà ẩn sĩ muốn tỏ sức mạnh của mình chẳng chờ phải mời đến lần thứ hai. Anh xắn tay áo đến tận khuỷu, nắm chặt quả đấm rồi giáng lên đầu kẻ đối thoại một quả rất mạnh có thể làm chết một con bò. Đối thủ vẫn đứng trơ như không, chẳng nhúc nhích chút nào.

– Giờ đến lượt tôi, ông ẩn sĩ đáng kính nhé.

ông hãy đứng cho vững.

Hiệp sĩ áo đen tháo nắm tay sắt ra, rồi chẳng phải lên gân lên cốt chút nào, giáng quả đấm rất mạnh lên đầu đối thủ làm anh chàng ngã quay lơ xuống đất, mọi người đứng xem hết sức kinh ngạc. Nhà ẩn sĩ lồm cồm đứng dậy, chìa tay cho chàng hiệp sĩ nói:.- Xin hòa giải với anh; giờ ta chỉ còn phải nghĩ xem tiền chuộc lão già này lấy như thế nào thôi.

Khi đã thỏa thuận xong với Isaac món tiền chuộc – Isaac không phải không rên la giá cao quá – Isaac yêu cầu được đưa con gái tới. Mặc dầu biết không mấy người coi trọng và thương cái giống nòi của Jacob ấy, Locksley nhớ việc Rebecca bị bắt mang đi cũng nhắc tin ấy cho người cha khốn khổ biết.

– Ông sẽ tìm thấy con gái ông ở điện Tem-plestowe ấy, – anh nói tiếp. – Theo tin tôi nhận được, ông dòng templier mang cô ấy đến đấy.

Tôi tin ông sẽ gặp con và chuộc lại với cái giá phải kha khá.

– Khổ cái thân tôi! Lại chuộc, lại tiền chuộc.

Xin thề trước các đấng tiên tri, bây giờ tôi đã cạn hết tiền rồi; tôi lấy gì mà chuộc lại con tôi?

– Thôi hãy im đi, Isaac! Chúng ta đã nghe ông kêu quá nhiều rồi. Ở đây ai cũng biết ông có nhiều tiền. Ông hãy yên tâm, rồi thế nào ông cũng tìm ra tiền chuộc con gái ông thôi. – Hiệp sĩ áo đen nghiêm khắc nói. – Ai đã là chủ cho vay tiền của hoàng tử Jean thì người đó không phải là người ít tiền. Rồi ông sẽ bị Oan gia đấy vì tội đã dám cho hoàng tử em vay tiền để truất ngôi anh là đức vua nước Anh, Richard Coeur de Lion.

Lão già Do Thái tái xanh mặt và hoảng hốt lẩn trốn.

– Đồ quỷ sứ! Tay hiệp sĩ này phải là con quỷ mới biết được điều bí mật ấy. – Lão vừa chạy thục mạng, vừa lẩm bẩm.

Chàng hiệp sĩ lạ mặt liền tiến lên và giơ tay ra hiệu muốn nói:

– Các bạn chiến đấu anh dũng, tôi xin cám ơn các bạn, cám ơn trước tiên thủ lĩnh của các bạn, người đã nghiêm khắc trị tội tên Frontđe-Boeuf và bè lũ để lập lại công bằng. Bây giờ tôi xin phép tạm biệt các bạn. Các bạn hãy nhớ chắc chắn rằng tôi không bao giờ quên các bạn! Các bạn hãy luôn luôn là những đày tớ trung thành của đức vua Richard Coeur de Lion!

Các outlaws hoan hô nhiệt liệt và Hiệp sĩ áo đen nhận những tràng hoan hô của các con người đó, thực ra họ là lương thiện, nhưng vì quân Normanrd ăn cướp và bất công nên họ phải sống ngoài vòng pháp luật. Hiệp sĩ áo đen, xin nhắc lại, nhận những tiếng hoan hô và những biểu hiện kính trọng mà coi đó là những việc tất nhiên phải đến với chàng. Locksley suy nghĩ, nhìn chàng đi xa.

– Nếu đúng là người đó! – Anh lầm bầm nói, một ánh lửa lạ lùng lóe trong đôi mắt anh.

Bạn đọc có lẽ lo lắng cho số phận của Ivan-hoé, Gurth và Wamba, hai đày tớ can đảm và trung thành đã gửi “cậu chủ nhỏ” ở tu viện Saint-Botolph để anh nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng ở đó. Hai anh cũng báo cho các tu sĩ biết sự ra đi của nhà quý tộc Athelstane.

Tu viện Saint-Botolph cũng chính là nơi Hiệp sĩ áo đen đến. Hai người ngồi với nhau, nói chuyện rất lâu về một vấn đề quan trọng.

Về sau chúng ta sẽ biết là việc gì. Lúc này chúng ta chỉ cần biết là trong vài ngày tới, khi vết thương đã đỡ thì Ivanhoé phải trở về lâu đài Coningsburg cùng với Gurth. Còn ngày mai, Hiệp sĩ áo đen sẽ đi cùng với Wamba đến dự đám tang Athelstane.

Đến đây, chúng tôi cần mở một dấu ngoặc nhỏ: chúng ta hãy quay trở lại với hoàng tử Jean.

Vào chiều cái ngày lâu đài của Frontđe-Boeuf bị thiêu hủy thì ở thành phố York nơi ở của hoàng tử Jean và những người cùng đi có một tin đồn: De Bois-Guilbert, Frontđe-Boeuf, De Bracy đã bị giết và bị bắt làm tù binh, tin bất ngờ thật đấy nhưng có thể tin được vì các vị hiệp sĩ nọ đi ít người hộ tống.

Hoàng tử nhận được tin ấy rất tức giận và dọa sẽ treo cổ ngay những tên giết hại ba viên cột trụ triều đình. Sự kiện đó làm cản trở ông ta thi hành các mưu đồ. Thật vậy, ông làm gì được nếu không có hỗ trợ của Brian và những người dòng đạo của ông ta, của Frontđe-Boeuf và những tay thiện xạ của ông ta, của De Bracy và những quân lính của ông tả.- Những tên bất nghĩa! Những tên điên rồ! Những lúc gay go thế này chúng không có mặt. – Ông vỗ tay lên trán tức giận nói với Fitzurse.

– Tôi đã lệnh cho chỉ huy phó của De Bracy báo động cho binh lính yên cương phải sẵn sàng, – Fitzurse trả lời, – và đích thân ông chỉ huy phó phải cầm quân cấp tốc đến ứng cứu Frontđe-Boeuf.

Có lẽ họ cần sự giúp đỡ của chúng ta đấy.

– Thưa hoàng tử, chậm rồi, chậm quá mất rồi, ngài Waldemar…

– Một giọng nói quen thuộc cắt ngang, giọng nói của De Bracy.

– Trời ơi, De Bracy đấy ư! – Hoàng tử kêu lên. – Nhưng tình trạng thế nào thế này! Nói mau, nói mau lên, anh bạn. Dân Saxons nổi loạn à? Frontđe-Boeuf và ông dòng templier thế nào?

– Ông dòng templier đã bỏ trốn và Frontđe- Boeuf đã bị chôn vùi dưới lâu đài cháy rụi của ông ta, – De Bracy trả lời. – Nhờ vào lòng cao thượng của kẻ thắng trận tha cho nên tôi mới chạy được về đây báo tin hoàng tử biết. Thế chưa phải đã hết, – Ông hạ giọng nói tiếp, – Ông anh hoàng tử, vua Richard, đã trở về nước Anh, tôi đã gặp ông, nói chuyện với ông và đã là tù binh của ông.

Ông hoàng tái mét mặt. Ông phải dựa vào một chiếc ghế.

– Hoàng đế Richard! – Fitzurse kêu lên. -Ngà i có dẫn đầu một đoàn quân nào không?

– Không, ngài chỉ chiến đấu với một nhóm người outlaws; ngài cũng sắp từ biệt họ sau khi đánh chiếm được lâu đài Frontđe-Boeuf.

– Nếu ông ấy một mình, tôi sẽ cùng những người của tôi đi gặp ngài. Thưa hoàng tử, ngài có lệnh gì cho tôi không? Tôi có phải…

– Không, không cần, – vị hoàng tử mắt nhìn đi đâu ngơ ngác trả lời. – Nhà tù là đủ. Trừ chúng ta ra không ai được biết chuyện ông ấy đã trở về. Dân chúng sẽ tưởng ông vẫn bị quận công nước áo giam giữ.

– Tôi thích ông ta ở dưới mồ hơn ở trong tù. – Waldemar nói tiếp. – Ở dưới mồ thì không bao giờ vượt được. – Anh hãy thi hành lệnh của tôi, – hoàng tử trả lời, – hãy làm những điều anh thấy là cần thiết.

Waldemar hiểu chủ mình định nói gì liền chạy ngay đi tìm Richard Coeur de Lion, gọi khác là Hiệp sĩ áo đen hay còn có tên khác nữa là hiệp sĩ áo- đen Lười Vậy là Hiệp sĩ áo đen và anh dẫn đường đã cùng nhau đi trong rừng. Hiệp sĩ là con người vui tính còn Wamba thì không để mồm được yên: thế cho nên các chuyện vui chưa hết đã đến các câu đối đáp hóm hỉnh, giữa chừng lại rộ lên những chuỗi cười. Hiệp sĩ hát phần chính còn anh dẫn đường hát câu điệp khúc.

Lúc này, Wamba nói cho Hiệp sĩ áo đen biết những phong tục, tập quán, luật lệ của những quân mũ xanh và như vậy câu chuyện đương nhiên nói về Locksley và ông ẩn sĩ vui tính.

– Rất tiếc là họ không cùng đi với chúng ta.

– Hiệp sĩ áo đen nói. – Đó là những ông bạn đường vui tính cho chuyến đi của chúng ta được đến nơi đến chốn một cách vui vẻ.

– Giá mà nó được kết thúc vui vẻ như ông mong muốn, – Wamba nói lại. – Đường đi còn dài và không mấy yên ổn. Lẽ đương nhiên là ông có chiếc tù-và đeo bên hông giúp ông tránh những điều phiền toái.

– à, ừ, phải rồi, cái tù-và diệu kỳ đó, ta chỉ cần thổi lên ba tiếng là ta có ngay một toán tay cung cứng cáp.

Ngay lúc đó, Wamba hốt hoảng nhìn quanh.

Anh như một con chó săn thiện nghệ đánh mùi con mồi từ xa và linh tính báo cho anh biết một sự nguy hiểm – nguy hiểm gì? Anh không thể nói rõ được – đang đe dọa người bạn đường của anh. Ông này không nghi ngờ chút nào về những lo lắng của anh hề điên rồ đó.

– Wamba này, cậu nói với tôi rất nhiều điều hay về Locksley và các bạn của ông ấy, – Ông nói tiếp, – nhưng có thật cậu không tin rằng sau khi đốt phá trơ trụi lâu đài Frontđe-Boeuf họ sẽ không cướp bóc thẳng tay người Saxon lương thiện không?

– Thưa ông, có thể như thế nhưng trong những khu rừng này có thể còn gặp những toán cướp nguy hiểm hơn..- Ai vậy? Như ta biết, chỉ có những chú gấu và chó sói mà thôi.

– Hê, hê! Những lính tráng của Malvoisin lại không dữ tợn hơn các con vật kia sao? Chúng không muốn sát hại chúng ta để trả thù cho bạn chúng là Frontđe-Boeuf hay sao? Nhưng có lẽ chiếc tù-và của ông sẽ đến đúng lúc để…

– Cái gì! Phải gọi giúp đỡ để chống cái nhóm vô lại ấy ư? Mình ta cũng đủ xuyên người chúng xuống đất bằng cái lưỡi mác này.

Lời đáp đó không làm Wamba thỏa mãn chút nào, càng không làm cậu yên tâm hơn.

– Thưa ông, ông có thể cho phép tôi nhìn tận nơi cái tù-và của ông để xem nó thế nào mà gọi được các bạn bè từ những bụi cây, lùm cỏ chạy ra ứng cứu.

Ông hiệp sĩ chiều ý anh bạn đường; tức thì Wamba quàng cái dây buộc lên cổ rồi thổi:

– Wa-sa-ha! Thưa ông, ông thấy con cũng thổi được như ông đấy chứ!

– Này Wamba, hãy coi chừng. – Ông hiệp sĩ nghiêm nghị nói. – Ta cấm anh thổi bậy đấy nhé.
còn tiếp
(Kho tư liệu của Hội NVHP)

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder