Thức dậy đón mặt trời – Nhiều tác giả

Nối tiếp chuyên mục thơ ” Sáng miền cửa biển” nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2023), Vanhaiphong giới thiệu những bài thơ viết về Hải Phòng... Read more »

Nơi tình yêu bắt đầu – Nhiều tác giả

Nối tiếp chuyên mục thơ ” Sáng miền cửa biển” nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2023), Vanhaiphong giới thiệu những bài thơ viết về Hải Phòng... Read more »

Mơ về miền cổ tích – Nhiều tác giả

Vanhaiphong trân trọng giới thiệu chùm thơ viết cho thiếu nhi của các nhà thơ: Hoài Khánh, Lê Phương Liên, Bùi Thu Hằng như một món quà gửi đến các bạn nhỏ... Read more »

Sáng miền cửa biển (P.7)- Nhiều tác giả

Nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2023), Vanhaiphong mở tuần thơ “Sáng miền cửa biển”, giới thiệu những bài thơ viết về Hải Phòng đã nhận được... Read more »

Sáng miền cửa biển (P.6)- Nhiều tác giả

Nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2023), Vanhaiphong mở tuần thơ “Sáng miền cửa biển”, giới thiệu những bài thơ viết về Hải Phòng đã nhận được... Read more »

Sáng miền cửa biển (P.5) – Nhiều tác giả

Nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2023), Vanhaiphong mở tuần thơ “Sáng miền cửa biển”, giới thiệu những bài thơ viết về Hải Phòng đã nhận được... Read more »

Sáng miền cửa biển (P.4) – Nhiều tác giả

Nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2023), Vanhaiphong mở tuần thơ “Sáng miền cửa biển”, giới thiệu những bài thơ viết về Hải Phòng đã nhận được... Read more »

Sáng miền cửa biển (P.3) – Nhiều tác giả

Nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2023), Vanhaiphong mở tuần thơ “Sáng miền cửa biển”, giới thiệu những bài thơ viết về Hải Phòng đã nhận được... Read more »

Sáng miền cửa biển (P.2) – Nhiều tác giả

Nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2023), Vanhaiphong mở tuần thơ “Sáng miền cửa biển”, giới thiệu những bài thơ viết về Hải Phòng đã nhận được... Read more »

Sáng miền cửa biển (P.1) – Nhiều tác giả

Nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2023),  Vanhaiphong mở tuần thơ “Sáng miền cửa biển”, giới thiệu những bài thơ viết về Hải Phòng đã nhận được... Read more »
violin amazon amazon greens powder