Bài hát: Xa khơi

Mời các bạn xem phim “Bài hát Xa khơi; Sáng tác: Nguyễn Tài Tuệ, Trình bày: Tân Nhàn trên vanhaiphong.com

(Phim được chiếu ở video clip lề bên phải trang web vanhaiphong.com; Thứ 7 tuần sau, vanhaiphong sẽ giới thiệu bộ phim mới, mời các bạn tiếp tục đón xem)

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder