BCH Hội Văn hoá Doanh nhân Hải Phòng tổ chức hội nghị đầu năm 2016


Sáng 20/2/2016, tại Tổng Công ty Sơn Trường, BCH Hội Văn hoá Doanh nhân Hải Phòng đã tổ chức kỳ họp đầu năm 2016, dưới sự chủ trì của nhà văn Đình Kính, Chủ tịch Hội.

Sáng 20/2/2016, tại Tổng Công ty Sơn Trường, BCH Hội Văn hoá Doanh nhân Hải Phòng đã tổ chức kỳ họp đầu năm 2016, dưới sự chủ trì của nhà văn Đình Kính, Chủ tịch Hội.
Hội nghị đã kiểm điểm đánh giá kết quả công tác từ sau Đại hội tới nay: với kết quả nổi bật là tổ chức thành công liên hoan quốc tế vũ mở rộng tới một số tỉnh thành khu vực phía Bắc, ra mắt tập thơ VHDN “Biển gọi”, xúc tiến tổ chức hội thảo về văn hoá doanh nhân, tổ chức liên hoan gặp mặt hội viên nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) và Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).
Hội nghị cũng chỉ ra một số tồn tại cần phải khắc phục. Trong thời gian tới, Hội xác định cần tập trung chủ trương, biện pháp giải quyết tốt một số công việc như: Hoàn thành việc tổ chức Hội thảo văn hoá doanh nhân, Liên hoan tiếng hát doanh nhân, làm công tác từ thiện, tổ chức gặp mặt hội viên nữ nhân Ngày Phụ nữ Quốc tế (8/3), gặp mặt hội viên là thương bệnh binh nhân ngày TBLS (27/7) và gặp mặt toàn thể hội viên nhân Ngày Doanh nhân (13/10).
BCH giao cho Thường trực Hội cụ thể hoá chủ trương, giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết của BCH đã đề ra.

Đ.T

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder