Bố thì cô hồn đang đọa địa nguc – Văn tế của Lê Hải Chinh (Lê Gái)

VĂN TẾ CÔ HỒN

Còn lũ này bị đày địa ngục
Tính tham lam khoét đục của dân
Trốn đâu cho thoát tử thần ..
Tu di tam tộc nhiều lần không tha…

VĂN TẾ CÔ HỒN

Còn lũ này bị đày địa ngục
Tính tham lam khoét đục của dân
Trốn đâu cho thoát tử thần ..
Tu di tam tộc nhiều lần không tha

Đêm tháng bảy mưa ngâu rả rích
Lũ cô hồn rậm rịch đòi ăn
Đói lòng há miệng nhe răng
Đứa kia thè lưỡi thằn lằn đỏ hoe

Cháo bánh đúc một bè chuối lớn
Bỏng ngô rang cong tớn lá đa
Một bầy quan chức thành ma
Dương trần quá ác hóa ra cô hồn

Cùng đồng chí dịch ôn giết chóc
Tranh đoạt quyền bới móc diệt nhau
Diêm vương đày chín tầng sâu
Hồn ma vất vãng cơ cầu đêm hoang

Lũ quan tham thân tàn xơ xác
Chốn dương trần hoan lạc thâu đêm
Mua dâm vì túi nhiều tiền
Si Đa hủi lậu bệnh liền mạng vong

Ma lừa đảo chạy rông nhớn nhác
Ở dương trần đốn mạt vô ơn
Gieo bao ai oán giận hờn
Thiên đình xóa sổ xác chôn bãi gò

Buôn thuốc giả thò lò miệng lưỡi
Lừa từ trên bòn rút ruột dân
Sống thời vàng bạc kim ngân
Chết không siêu thoát mò lần kiếm ăn

Đêm đặc quánh lăn phăn mưa bụi
Nghe cúng cầu chui lủi mò ra
Động lòng cháo bỏng lá đa
BÚT THƠ BỐ THÍ CŨNG LÀ RĂN ĐE

Ở kiếp trước kéo bè làm bậy
Để kiếp này chuốc lấy vạ thôi
Hóa sinh sinh hóa luân hồi
Đêm hoang rả rích ngập trời chúng sinh

TOÀN DÂN VIỆT BẤT BÌNH OÁN THÁN
Bởi vì đâu lận đận nổi chìm
Chơi trò ma mãnh ú tim
Leo lên chức lớn để tìm chỗ moi

Cầm pháp luật mà soi nhập nhoạng
Giữ quyền uy mà chẳng công bằng
Tiền dân lấy gửi nhà băng
Động trà cá nhảy bao thằng ra đi

Đánh rắn phải dập đầu cho chết
Khỏi lộn vòng cái kiếp gian tham
Con dân cả nước Việt Nam
Mong cầu hạnh phúc rửa oan trái này

Chúng sinh hỡi một bầy đê tiện
Ra nhận phần cúng tiến gọi là
Có cả vàng mã đô la
Bỏng ngô cháo loãng quả hoa như trần

Quả báo nặng người thân cũng bỏ
Nên tỉnh tâm tu sửa tội tình
Ở ăn sống phải nghiêm minh
Về chùa lễ Phật tụng kinh khấn cầu

Nếu kể tội ngày đêm chưa hết
Nên Chúng tôi bái biệt giã từ
Tiền,vàng,cơm, cháo đã dư
No nê thừa thãi mang về âm cung

Nhớ lấy nhé thi huynh tới dự
Đều Like bố thí lời răn
Tĩnh tâm sám hối ăn năn
Tham lam ác báo nhiều thằng chúng bay

********************************

Còn lũ này bị đày địa ngục
Tính tham lam khoét đục của dân
Trốn đâu cho thoát tử thần ..
Tu di tam tộc nhiều lần không tha

NAM MÔ ĐỨC PHẬT THÍCH CA
LÒ THIÊU ĐÃ NHÓM ĐỪNG THA THẰNG NÀO

L.G

 

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder