Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Hải Phòng tổ chức gặp mặt nhân dịp cuối năm.


Sáng 07.02.2015, tại Trụ sở Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng số 19 Trần Hưng Đạo, Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Hải Phòng đã tổ chức buổi gặp mặt hội viên nhân dịp cuối năm. Tới dự có nhà biên kịch Tô Hoàng Vũ, Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng; nhà thơ Đinh Thường, Ủy viên BCH Hội Nhà văn Hải Phòng; cùng các hội viên trong Chi hội.

 

Sáng 07.02.2015, tại Trụ sở Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng số 19 Trần Hưng Đạo, Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Hải Phòng đã tổ chức buổi gặp mặt hội viên nhân dịp cuối năm. Tới dự có nhà biên kịch Tô Hoàng Vũ, Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng; nhà thơ Đinh Thường, Ủy viên BCH Hội Nhà văn Hải Phòng; cùng các hội viên trong Chi hội.

Nhà văn Đình Kính đã thay mặt BCH Chi hội đánh giá một số hoạt động của Chi hội trong thời gian vừa qua và dự kiến một số hoạt động chính của Chi hội trong thời gian tới như tham gia tổ chức Ngày thơ lần thứ XIII, chuẩn bị Đại hội Chi hội nhiệm kỳ 2015 – 2020…

Thay mặt Lãnh đạo Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng, nhà biên kịch Tô Hoàng Vũ đã phát biểu một số ý kiến nhằm tăng cường sự phối hợp hoạt động giữa Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Hải Phòng với Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng.

Các hội viên đã tham gia nhiều ý kiến nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Chi hội; trong đó có việc phát hiện nhân sự cho Đại hội Chi hội nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đ.T

 

 

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder