Cảm thu – thơ của Baobien Nguyen (đang sống ở Nhật bản)

Trên cây lá xám xanh gân
Mây xì xụp lượn xa gần chiều giăng
Đứt dây… diều mất thăng bằng
Mưa xiên chen để nhùng nhằng gió sương…

Trên cây lá xám xanh gân
Mây xì xụp lượn xa gần chiều giăng
Đứt dây… diều mất thăng bằng
Mưa xiên chen để nhùng nhằng gió sương.

CẢM THU

Đìu hiu ngõ vắng chiều nay
Nhìn thu xơ xác trật trầy lá rơi
Vòng tay càng ước càng rời
Ngõ hồn dệt mộng tả tơi… bần thần.

Trên cây lá xám xanh gân
Mây xì xụp lượn xa gần chiều giăng
Đứt dây… diều mất thăng bằng
Mưa xiên chen để nhùng nhằng gió sương.

Song sanh nước cạn lòng mương
Cứ đày đọa mãi cung đường vọng vô
Đông còn xa lắc, lập lờ
Trái tim ai lạnh, vần thơ sóng xoài.

Biết còn vươn đến ngày mai
Xuyến chi bạc phếch ngắn dài vòng vo
Vàng hoe ngọn cỏ lụi bờ
Vẹt hài nhón bước, vu vơ ẩn mình.

Ở đời biết được mấy tình
Giò lan bễ bãi làm thinh buông sà
Dối gian rệu rã cốt pha
Nhởn nhơ tăm cá để mà thảnh thang …

Okinawa
Bbn.

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder