Đại hội Hội NVVN khoá IX bế mạc

Sáng 11/7, tại Hà Nội, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ IX đã họp phiên phiên bế mạc kết thúc 3 ngày làm việc. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã công bố kết quả bầu cử BCH Hội Nhà văn Việt Nam khóa IX   Theo đó, chỉ  có 6 đại biểu trúng cử vào BCH (trong khi con số dự kiến là 15)

 

Sáng 11/7, tại Hà Nội, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ IX đã họp phiên phiên bế mạc kết thúc 3 ngày làm việc.


Đến dự  có đồng chí Lê Khả Phiêu – nguyên Tổng Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng chí Trần Đức Lương – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo các đại hội toàn quốc; các đồng chí lãnh đạo cấp cao của các Ban, Bộ Trung ương… và 542 đại biểu đến từ các vùng miền trong cả nước.

Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, thay mặt Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam (BCH) khóa VIII đã đọc Bản báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ VIII (2010 – 2015) và Phương hướng, nhiệm vụ phát triển văn học nhiệm kỳ IX (2015 – 2020) với chủ đề “Phấn đấu sáng tạo nhiều tác phẩm văn học có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật góp phần xây dựng văn hóa và con người Việt Nam”

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã công bố kết quả bầu cử BCH Hội Nhà văn Việt Nam khóa IX (đã được thực hiện trong hai ngày đại hội nội bộ trước đó).  Theo đó, chỉ  có 6 đại biểu trúng cử vào BCH (trong khi con số dự kiến là 15). gồm có:

1. Nhà thơ Hữu Thỉnh,

2. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều,

3.Nnhà thơ Trần Đăng Khoa,

4.Nhà văn Nguyễn Trí Huân,

5.Nhà văn Khuất Quang Thụy,

6.Nhà văn Nguyễn Bình Phương.

Trong số 6 thành viên của BCH khóa mới chỉ có duy nhất nhà văn Nguyễn Bình Phương – Tổng biên tập tạp chí Văn nghệ Quân đội – TCCT – là thành viên lần đầu tiên tham gia BCH Hội Nhà văn VN.

BCH khóa IX cũng đã tiến hành họp phiên đầu tiên và kết quả bầu các chức danh như sau:

1.Chủ tịch – nhà thơ Hữu Thỉnh;

2.Các Phó chủ tịch: Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Trí Huân, Trần Đăng Khoa.

Ban Kiểm tra có 7 nhà văn. Trong đó 6 người được bầu trực tiếp gồm các nhà văn, nhà thơ:

1.Nguyễn Đình Tú,

2. Huỳnh Thạch Thảo,

3. Nguyễn Hồng Thái,

4.Trần Thị Trường,

5. Nguyễn Minh Ngọc,

6. Hải Đường.

7. Nhà văn Khuất Quang Thụy – Ủy viên BCH được Đại hội nhất trí giao giữ chức Trưởng ban.

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder