Đại hội Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng khóa IX (nhiệm kỳ 2021-2026) thành công tốt đẹp

 

Ngày 15/9/2021 tại Nhà hát lớn thành phố đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026. Tới dự có NSND Vương Duy Biên, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam; ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố; bà Nguyễn Thị Minh Phương, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Hải Phòng; cùng đại diện một số các cơ quan, ban ngành trong thành phố. Đại hội có sự hiện diện của 150 văn nghệ sĩ thay mặt cho 690 hội viên trong toàn Hội.
Đại hội đã thông qua các văn kiện: Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020, Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026, Báo cáo kiểm điểm của BCH, Báo cáo kiểm điểm của Ban kiểm tra, Báo cáo tài chính…
Đại hội thống nhất đánh giá: Trong 5 năm qua, hoạt động VHNT của Hải Phòng đã duy trì được sự ổn định và có bước phát triển mới, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội VIII Hội Liên hiệp đề ra. Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội đã nỗ lực khắc phục khó khăn về nhân sự và điều kiện hoạt động để làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Đội ngũ văn nghệ sĩ không ngừng lớn mạnh, khẳng định bản lĩnh trong sáng tạo VHNT. Số lượng tác phẩm, công trình VHNT ngày càng nhiều, trong dod đã xuất hiện một số tác phẩm có chiều sâu về tư tưởng và nghệ thuật; không gian suy tưởng, cảm xúc, phương pháp sáng tác; tính năng động và tiềm năng sáng tạo của người nghệ sỹ được giải phóng; biên độ các đề tài, chủ đề sáng tạo được mở tới vô cùng cả về bề rộng và chiều sâu, hiện tại kết nối với quá khứ và hướng tới tương lai đã tạo nên bức tranh VHNT Hải Phòng phong phú, đa dạng, nhiều sắc màu cuộc sống. Hoạt động công bố, quảng bá tác phẩm được đổi mới với nhiều phương thức, làm phong phú đời sống tinh thần nhân dân, góp phần xây dựng và giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam, phục vuj kịp thời nhiệm vụ chính trị của thành phố, đất nước và nhu cầu thụ hưởng văn hóa, văn nghệ của nhân dân…
Đại hội xác định Phương hướng phát triển trong nhiệm kỳ 2021-2026 là: Thực hiện phương châm “Sáng tạo – Chuyên nghiệp – Hiệu quả – Phát triển”, VHNT Hải Phòng tiếp tục khẳng định vai trò trong sự nghiện văn hóa, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dự Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững. Phát triển VHNT Hải Phòng lên một bước tiến mới, có nhiều tác phẩm mang giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao, thấm đẫm tinh thần nhân văn, dân tộc, dân chủ, tiến bộ, phản ánh chân thực, sinh động, sâu sắc hiện thực cuộc sống, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của thành phố và của đất nước. VHNT Hải Phòng góp phần quan trọng xây dựng và phát triển nền văn hóa lành mạnh, tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người Hải Phòng phát triển toàn diện, dáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong thời kỳ mới”…
Đại hội đã bầu BCH nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 15 văn nghệ sỹ và Ban kiểm tra là 05 văn nghệ sĩ.
Nhân dịp này NSND Vương Duy Biên đã thay mặt lãnh đạo Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam trao tặng cờ “Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2015-2020 cho Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng và Bằng khen cho 10 văn nghệ sĩ có thành tích sáng tác, hoạt động xây dựng Hội. Thay mặt lãnh đạo thành phố ông Lê Khắc Nam đã trao tặng bức trướng “Sáng tạo, Hiệu quả, Chuyên nghiệp và Phát triển” cho Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng; Bằng khen cho 05 Hội chuyên ngành và 01 Câu lạc bộ trực thuộc, cùng 11 văn nghệ sĩ có thành tích sáng tác, hoạt động xây dựng Hội.

BCH HỘI LIÊN HIỆP VHNT HẢI PHÒNG KHÓA IX (Nhiệm kỳ 2021-2026)
1. Nhà Biên kịch Tô Hoàng Vũ, Chủ tịch Hội Liên hiệp
2. Nhà văn Đặng Thị Thúy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp
3. KTS Võ Quốc Thái, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư
4. Họa sỹ Đặng Tiến, Chủ tịch Hội Mỹ thuật
5. Nhà thơ Đinh Thường, Chủ tịch Hội Nhà văn
6. Nhạc sĩ Duy Thái, Chủ tịch Hội Âm nhạc
7. NSƯT Trần Tường, Chủ tịch Hội Sân khấu
8. NSNA Nguyễn Viết Rừng, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh
9. Nhà văn Dương Thị Nhụn, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn
10. Nhà thơ Trần Thị Lưu Ly, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn
11. NSƯT Đỗ Thế Ban, Phó Chủ tịch Hội Sân khấu
12. NSNA Lưu Quang Phố, Phó Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh
13. Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Chỉnh, Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian
14. Biên đạo múa Hoàng Lệ Thủy, Phó Chủ tịch Hội Múa
15. NS ƯT Đặng Kim, Chủ nhiệm CLB Nữ văn nghệ sĩ.

BAN THƯỜNG VỤ
1. Nhà Biên kịch Tô Hoàng Vũ, Chủ tịch Hội Liên hiệp
2. Nhà văn Đặng Thị Thúy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp
3. KTS Võ Quốc Thái, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư
4. Họa sỹ Đặng Tiến, Chủ tịch Hội Mỹ thuật
5. Nhà thơ Đinh Thường, Chủ tịch Hội Nhà văn.

BAN THƯỜNG TRỰC
1. Nhà Biên kịch Tô Hoàng Vũ, Chủ tịch Hội Liên hiệp
2. Nhà văn Đặng Thị Thúy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp
3. KTS Võ Quốc Thái, Phó Chủ tịch

BAN KIỂM TRA
1. Nhà thơ Đinh Thường, Trưởng ban
2. Nhạc sĩ Quốc Phòng, Phó ban
3. Nghệ sĩ Đào Quang Ngọc, Ủy viên
4. Nhà biên kịch Lã Thị Thu Thủy, Ủy viên
5. Nhà thơ Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Ủy viên

 


NSND Vương Duy Biên, Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam tặng cờ cho
Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng (Ảnh Vũ Nhang).
Ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố trao tặng bức trướng cho
Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng (Ảnh Vũ Nhang)
Ban Chấp hành Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng khóa IX (Nhiệm kỳ 2021-2026) – (Ảnh Vũ Nhang)

Đ.T

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder