Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ X (Nhiệm kỳ 2020-2025)

 

Tại Hà Nội, từ ngày 23.10 đến ngày 25.10 năm 2020 đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ X (nhiệm kỳ 2020 – 2025).
Đại hội lần này, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ công tác của Hội được Đại hội lần thứ IX (nhiệm kỳ 2015-2020) đề ra, đánh giá tình hình sáng tác văn học nói chung; và xây dựng phương hướng nhiệm vụ, chương trình công tác của Hội trong 5 năm tới (nhiệm kỳ 2020 – 2025); đồng thời bầu ra Ban Chấp hành mới.
Tại đại hội X, có 593 đại biểu trong số gần 1.200 hội viên của Hội Nhà văn Việt Nam được triệu tập.
Trong phiên chính thức, Ban Tuyên giáo Trung ương và một số ban ngành trung ương đã đến dự. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Ban Tuyên giáo trung ương đã phát biểu chỉ đạo. Trong thời gian qua, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo và có nhiều hoạt động tích cực, động viên được các hội viên lao động sáng tạo nên nhiều tác phẩm văn học có giá trị, bám sát được các chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước và thể hiện một cách sinh động mọi mặt đời sống xã hội. Thời gian tới đây, với một Ban Chấp hành mới năng động. chắc chắn Hội Nhà văn Việt Nam sẽ có nhiều hoạt động mạnh mẽ, tích cực hơn, để tiếp tục sáng tạo ra nhiều tác phẩm văn học có giá trị mà ở đó thể hiện đậm nét và sâu sắc bản lĩnh đát nước và con người Việt Nam luôn vững vàng trong mọi hoàn cảnh, phù hợp với thời đại mới, ững xử linh hoạt trong một thế giới đầy những biến động…


Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa X ra mắt Đại hội.

Tại Đại hội X, trong phiên nội bộ, các đại biểu tham dự Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành mới của Hội Nhà văn Việt Nam gồm 11 thành viên. Trong phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025, đã bầu:
Nhà văn Nguyễn Quang Thiều (Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam).
Nhà thơ Trần Đăng Khoa (Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội),
Nhà văn Nguyễn Bình Phương (Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch Hội),
Nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ (Ủy viên Ban Thường vụ)
Nhà văn Bích Ngân ( Ủy viên Ban Chấp hành),
Nhà văn Khuất Quang Thụy (Ủy viên Ban Chấp hành)
Nhà thơ Trần Hùng (Ủy viên Ban Chấp hành)
Nhà thơ Lương Ngọc An (Ủy viên Bân Chấp hành)
Nhà văn Võ Hồng (Ủy viên Ban Chấp hành)
Nhà thơ Trần Hữu Việt (Ủy viên Ban Chấp hành)
Nhà thơ Phan Hoàng (Ủy viên Ban Chấp hành)
Thời gian tới đây, Ban Chấp hành sẽ bầu bổ sung thêm 01 ủy viên Ban Thường vụ.
Đại hội cũng tiến hành bầu Ban Kiểm tra của Hội nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 05 thành viên do Nhà văn Khuất Quang Thụy (Ủy viên Ban Chấp hành) làm Trưởng ban.
Trong đại hội lần này, một số nhà văn đã phát biểu tham luận về tình hình sáng tác, xu hướng phát triển của văn học Việt Nam nói chung, đề xuất một số vấn đề về công tác Hội, làm sao để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hội viên trong hoạt động sáng tác văn học.
Đại hội đại biểu Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp.

(Nguồn vanvn.net)

Bài viết khác

amazon greens powder