Đàn bà- thơ Nguyễn Hồng Nhung (Budapet- Hung ga ry)

Đàn bà

ngạo nghễ như nắng tuôn trào bình minh long lanh giọt lệ

để mưa nguồn chỉ  tạm đủ an ủi lúc mặt trời quạnh hiu…

Đàn bà

ngạo nghễ như nắng tuôn trào bình minh long lanh giọt lệ

để mưa nguồn chỉ  tạm đủ an ủi lúc mặt trời quạnh hiu

Đàn bà

Là kẻ nổi loạn đầu tiên  khi nghe rắn xúi bẩy ăn trái cấm

để Adam mãi mãi chỉ là kẻ tuân theo

vào- ra thiên đường hay sa lầy địa ngục…

 

Đàn bà

ngạo nghễ như nắng tuôn trào bình minh long lanh giọt lệ

để mưa nguồn chỉ  tạm đủ an ủi lúc mặt trời quạnh hiu

 

Đàn bà –

cơn sấm sét giáng  từng ngày tồn tại

dù  xuống chính đầu mình

mong mỏi thoát nhân gian…

Đàn bà

biển nước mắt nhấn chìm những hình nhân ảo ảnh

khoác  tấm áo Đời mỹ miều: Anh của Em

 

Một giọt nước mắt đàn bà kết tinh bằng cả đời biển mặn

muối Anh tích góp đến bao giờ?

N.H.N

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder