Văn chương hậu hiện đại trong mắt người cầm bút

Đã từng tốn khá nhiều giấy mực để tranh luận về cái được mất, cái tương lai của “Hậu hiện đại” trong đời sống văn học nước nhà, và đến nay cuộc... Read more »

Từ dị bản Truyện Kiều – Vương Trọng

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu nghiên cứu của Nhà thơ Vương Trọng, tại đây bằng quan điểm riêng, ông đã chỉ ra một số nguyên nhân “đưa đến các dị... Read more »

Xung quanh việc sửa Truyện Kiều

Vanhaiphong – Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du – danh nhân văn hoá thế giới đã đi vào tâm thức và trái tim người Việt mấy trăm năm nay… bỗng... Read more »
violin amazon amazon greens powder