Chuyện tình người điên – Tiểu thuyết của Nguyễn Hiếu – Kì 7

Chương chín Bằng thế võ “độc cước bạt sơn” do Vu Gia đại tướng thuở còn hàn vi khổ công truyền lại cho chàng, Ly Tri đã vượt qua bức tường bao... Read more »

Chuyện tình người điên – Tiểu thuyết của Nguyễn Hiếu – Kì 6

Chương tám Lễ nghi đại thần đang chập chờn trong cơn dở thức dở ngủ. Đáng ra sau lễ khải hoàn, sẽ có tiệc toàn triều đình, rượu thịt, đồ nhắm đã... Read more »

Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel (Anh) – Kì 31

Người dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng Tinh thần Blackthorne phấn chấn lên, sự tò mò của anh được kích thích với những điều ông thầy tu nói. Súng nào? Vàng... Read more »

Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel (Anh) – Kì 30

Người dịch : Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng “Thế nếu tôi đi ngược lại lời khuyên của ông? Nếu tôi điều hành Hội đồng Nhiếp chính, ngay cả Ishido nữa và... Read more »

Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel (Anh) – Kì 29

  Người dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng CHƯƠNG 12 Toranaga giận tím gan. Cho đến nay, ông vẫn điều khiển Hội đồng để cho số phiếu luôn phân làm hai... Read more »

Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel (Anh) – Kì 28

Dịch giả: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng “Blackthorne dừng lại vì những tiếng nói to ở bên ngoài phòng. Hiromatsu và một nửa số người gác lập tức khép lại thành... Read more »

Chuyện tình người điên – Tiểu thuyết của Nguyễn Hiếu – Kì 5

Chương bảy Trong đám thị tì, Hồng Tước là đứa được công chúa Bana ưa thích nhất. Không phải vì nó đẹp hơn các đứa khác – điều này công chúa không... Read more »

Chuyện tình người điên – Tiểu thuyết của Nguyễn Hiếu Kì 3

Chương năm Quan ngự thiện hầu com vua Biđa thường phàn nàn với ngự thiện phu nhân: “Bệ hạ vất vả ngay cả lúc ăn, không phải ngài không thích thú với... Read more »

Chuyện tình người điên – Tiểu thuyết của Nguyễn Hiếu – Kì 2

Chương ba Vua Biđa vừa dứt lời thì tiếng trăm họ sôi lên rổn rảng như cái bụng vĩ đại của thiên nhiên gặp ngày ăn phải của ôi. Nghe từng lời... Read more »

Shogun Tướng quân – Tiểu thuyết của James Clavel (Anh) – Kì 26

Người dịch: Ngô Vĩnh Viễn và Bùi Phụng   CHƯƠNG 11 ~ Yoshi Naga, sĩ quan phụ trách đội gác, một gã thanh niên mười bảy tuổi hiểm độc, tính tình bần... Read more »