Hộp thư CTV tháng 6.2015

Tháng 6/2015 vanhaiphong.com đã nhận được bài vở của các tác giả: Hoàng Đình Hồng,  (Bắc Ninh); Bùi Nguyệt (CHLB Đức); Phạm Ngọc Thái (Hà Nội); Dương Thị Nhụn, Đinh Quyền (Hải... Read more »

Hộp thư CTV tháng 5.2015

Tháng 5/2015 vanhaiphong.com đã nhận được bài vở của các tác giả: Hoàng Đình Hồng, Phạm Thuận Thành (Bắc Ninh); Phùng Thị Như Hà (Bình Thuận);Trần Đức Tín (Cà Mau) Nguyễn Hữu... Read more »

Hộp thư CTV tháng 4.2015

Tháng 4/2015 vanhaiphong.com đã nhận được bài vở của các tác giả: Hoàng Đình Hồng (Bắc Ninh); Nguyễn Hữu Trung (Đồng Tháp); Phạm Thanh Cải, Phạm Ngọc Thái (Hà Nội); Phạm Lam... Read more »

Hộp thư CTV tháng 3.2015

Tháng 3/2015 vanhaiphong.com đã nhận được bài vở của các tác giả: Phạm Thanh Cải, Nguyễn Linh Khiếu (Hà Nội); Trần Võ Thành Văn, Nguyễn Vĩnh Bảo (TP.HCM); Hoàng Đình Hồng (Bắc... Read more »

Hộp thư CTV tháng 2.2015

Trong thời gian qua vanhaiphong.com đã nhận được bài vở của các tác giả: Phạm Ngọc Thái, Trần Đức, Đinh Văn Y (Hà Nội); Vũ Nhang, Phạm Thanh Cải (Hải Phòng);  Nguyễn... Read more »

Chia tay sân chơi Câu đối Tết

Vanhaiphong: Thưa đọc giả mến quí! Tết Ất Mùi, Ban BT rất vui vì có khá đông bạn bè vào” thăm”  CÂU ĐỐI TẾT . Chúng tôi hết sức cám ơn các... Read more »

Ngày xuân mạn đàm về câu đối Tết – Ngọc Châu

Từ hồi thơ trẻ, mỗi lần năm hết tết đến hầu như lứa U50 ai cũng được biết cặp câu đối mà các cụ hay đọc : a- THỊT MỠ, DƯA HÀNH,... Read more »

Vui xuân cùng câu đối tết Cập nhật ngày 21/2/15 (Mồng ba Tết Ất Mùi)

Cập nhật ngày 20/2/15 (Mồng hai Tết Ất Mùi)… Read more »

Vui xuân cùng câu đối tết Cập nhật ngày 20/2/15 (Mồng hai Tết Ất Mùi)

Vui xuân cùng câu đối tết Cập nhật ngày 20/2/15 (Mồng hai Tết Ất Mùi) Cùng bạn đọc: Trong ba ngày qua số câu đối mới cho năm Ất Mùi xuất hiện... Read more »

Vui xuân cùng câu đối tết Cập nhật ngày 19/2/15 (Mồng một Tết Ất Mùi)

Vui xuân cùng câu đối tết Cập nhật ngày 19/2/15 (Mồng một Tết Ất Mùi)… Cùng bạn đọc: Trong hai ngày qua số câu đối mới cho năm Ất Mùi xuất hiện... Read more »