Ngày xuân mạn đàm về câu đối Tết – Ngọc Châu

Từ hồi thơ trẻ, mỗi lần năm hết tết đến hầu như lứa U50 ai cũng được biết cặp câu đối mà các cụ hay đọc : a- THỊT MỠ, DƯA HÀNH,... Read more »

Vui xuân cùng câu đối tết Cập nhật ngày 21/2/15 (Mồng ba Tết Ất Mùi)

Cập nhật ngày 20/2/15 (Mồng hai Tết Ất Mùi)… Read more »

Vui xuân cùng câu đối tết Cập nhật ngày 20/2/15 (Mồng hai Tết Ất Mùi)

Vui xuân cùng câu đối tết Cập nhật ngày 20/2/15 (Mồng hai Tết Ất Mùi) Cùng bạn đọc: Trong ba ngày qua số câu đối mới cho năm Ất Mùi xuất hiện... Read more »

Vui xuân cùng câu đối tết Cập nhật ngày 19/2/15 (Mồng một Tết Ất Mùi)

Vui xuân cùng câu đối tết Cập nhật ngày 19/2/15 (Mồng một Tết Ất Mùi)… Cùng bạn đọc: Trong hai ngày qua số câu đối mới cho năm Ất Mùi xuất hiện... Read more »

Vui xuân cùng câu đối tết Cập nhật ngày 16/2/15 (28 tháng chạp Giáp NGỌ)

Vui xuân cùng câu đối tết Cập nhật ngày 16/2/15 (28 tháng chạp Giáp NGỌ)…   Read more »

Vui xuân cùng câu đối tết Cập nhật ngày 15/2/15 (27 tháng chạp Giáp Dần)

Vui xuân cùng câu đối tết:  Cập nhật ngày 15/2/15 (27 tháng chạp Giáp Ngọ)… Read more »

Vui xuân cùng câu đối tết Cập nhật ngày 13/2/15 (25 tháng chạp Giáp Ngọ)

Vui xuân cùng câu đối tết Cập nhật ngày 13/2/15 (25 tháng chạp Giáp Ngọ) Read more »

Vui xuân cùng câu đối tết Cập nhật ngày 12/2/15 (24 tháng chạp Giáp Dần)

  Phần cập nhật trong ngày 12/2/2015… Read more »

Vui xuân cùng câu đối tết Cập nhật ngày 11/2/15 (23 tháng chạp Giáp Dần)

Vanhaiphong.com đã nhận được một số câu đối của bạn đọc gửi đến, đúng luật hay sai luật, hay hoặc chưa hay đều có cả. Mời các bạn đọc và luận bình,... Read more »

Hưởng ứng đối vui năm Ất Mùi

ĐỐI RA NHƯ SAU: “ ĐẾN HẢI DƯƠNG ĂN THỊT DÊ VỀ NHÀ VẪN CÒN MÙI ! ” (Nguyễn Trác Hùng) CÁC VẾ ĐỐI LẠI: QUA SÔNG MÃ THÚC YÊN NGỰA CẬP BẾN... Read more »