Hộp thư dự thi số 38

Từ ngày 01/12 đến ngày 07/12/2014 vanhaiphong.com đã nhận được tác phẩm dự thi cuộc “Thi thơ năm 2014” do Hội Nhà văn Hải Phòng phát động của các tác giả:   Read more »

Hộp thư dự thi số 37

Từ ngày 24/11 đến ngày 30/11/2014 vanhaiphong.com đã nhận được tác phẩm dự thi cuộc “Thi thơ năm 2014” do Hội Nhà văn Hải Phòng phát động của các tác giả: Read more »

Hộp thư dự thi số 36

Từ ngày 17/11 đến ngày 23/11/2014 vanhaiphong.com đã nhận được tác phẩm dự thi cuộc “Thi thơ năm 2014” do Hội Nhà văn Hải Phòng phát động của các tác giả: Read more »

Chùm thơ hưởng ứng cuộc thi thơ Hải Phòng 2014 của nhà thơ Trần Trương

Vanhaiphong.com vừa nhận được chùm thơ hưởng ứng cuộc thi thơ Hải Phòng năm 2014 của nhà thơ Trần Trương (Tạp chí Thơ). Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng bạn... Read more »

Hộp thư dự thi số 35

Từ ngày 10/11 đến ngày 16/11/2014 vanhaiphong.com đã nhận được tác phẩm dự thi cuộc “Thi thơ năm 2014” do Hội Nhà văn Hải Phòng phát động của các tác giả: Read more »

Vòm ngực sóng dồn – Chùm thơ hưởng ứng cuộc thi thơ Hải Phòng 2014 của nhà thơ Trần Quang Quý

Vanhaiphong.com vừa nhận được chùm thơ mới sáng tác hưởng ứng cuộc thi thơ của Hội Nhà văn Hải Phòng của nhà thơ Trần Quang Quý, xin trân trọng giới thiệu cùng... Read more »

Hộp thư dự thi số 34

Từ ngày 03/11 đến ngày 09/11/2014 vanhaiphong.com đã nhận được tác phẩm dự thi cuộc “Thi thơ năm 2014” do Hội Nhà văn Hải Phòng phát động của các tác giả: Read more »

Chùm thơ hưởng ứng cuộc thi thơ Hải Phòng 2014 của nhà thơ Vương Trọng và Lê Huy Mậu.

Vanhaiphong.com: Chúng tôi vừa nhận được chùm thơ của nhà thơ Vương Trọng  và chùm thơ của nhà thơ Lê Huy Mậu gửi tới nhằm hưởng ứng cuộc thi thơ năm 2014... Read more »

Hộp thư dự thi số 33

Từ ngày 27/10 đến ngày 02/11/2014 vanhaiphong.com đã nhận được tác phẩm dự thi cuộc “Thi thơ năm 2014” do Hội Nhà văn Hải Phòng phát động của các tác giả: Read more »

Cuộc thi thơ Hải Phòng 2014: Có những điều ý nghĩa hơn thế! – Hà Trang

Qua một năm hoạt động vanhaiphong.com đã và đang làm được tiêu chí do người sáng lập đề ra là phản ảnh diện mạo văn chương một vùng đất, trong nước và... Read more »
violin amazon amazon greens powder