“Sự tái tạo phi thường của truyện cực ngắn”

Tuy nhiên, vẫn không thể phủ nhận được rằng… Read more »

Tiềm ẩn thơ Việt Nam

Nói tiềm ẩn ở đây có 3 ý… Read more »

Vận mệnh thơ như vận mệnh con người

Tham luận của Nhà văn Hoàng Vũ Thuật… Read more »

Hiệu quả của hoạt động lý luận văn chương trong quan hệ với sáng tác

Cũng cần lưu ý không thể bàn tới hiệu quả mà không gắn với chất lượng… Read more »

Cảm hứng giải thiêng trong tiểu thuyết Thuyền nghiêng

Là một cây bút nữ chuyên viết truyện ngắn… Read more »

Đọc “Một cuộc gặp gỡ”

Chúng ta khó có thể quên được sự xuất hiện sáng chói của Milan Kundera… Read more »

Văn hóa là cái giá đỡ để phát triẻn bền vững

Văn hoá là gốc mọi sự. Văn hoá là nền tảng đời sống tinh thần… Read more »
violin amazon amazon greens powder