Thương tiếc nhà văn Nguyên Hồng – Nguyễn Đăng Mạnh

Nguyên Hồng có năng khiếu của một nhà văn lớn… Read more »

Cách tân, như là đẩy thơ vượt qua tai hoạ – Thi Hoàng

Tại Hội thảo Thơ Đồng Đức Bốn và Mai Văn Phấn đã có trên 100 tham luận về hai nhà thơ có hai phong cách đối lập nhau. Có nhiều tham luận... Read more »

“Sự tái tạo phi thường của truyện cực ngắn”

Tuy nhiên, vẫn không thể phủ nhận được rằng… Read more »

Tiềm ẩn thơ Việt Nam

Nói tiềm ẩn ở đây có 3 ý… Read more »

Vận mệnh thơ như vận mệnh con người

Tham luận của Nhà văn Hoàng Vũ Thuật… Read more »

Hiệu quả của hoạt động lý luận văn chương trong quan hệ với sáng tác

Cũng cần lưu ý không thể bàn tới hiệu quả mà không gắn với chất lượng… Read more »

Cảm hứng giải thiêng trong tiểu thuyết Thuyền nghiêng

Là một cây bút nữ chuyên viết truyện ngắn… Read more »

Đọc “Một cuộc gặp gỡ”

Chúng ta khó có thể quên được sự xuất hiện sáng chói của Milan Kundera… Read more »

Văn hóa là cái giá đỡ để phát triẻn bền vững

Văn hoá là gốc mọi sự. Văn hoá là nền tảng đời sống tinh thần… Read more »
violin amazon amazon greens powder