Chùm thơ dự thi số 7 – Nguyễn Minh Khiêm ( Thanh Hóa); Nguyễn văn Thơ (Quảng Ninh) và Đào Trọng (Hải Phòng)

Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi số 7, với sự tham gia của các tác giả: Nguyễn Minh Khiêm ( Thanh Hóa) với 02 bài; Nguyễn văn Thơ (Quảng... Read more »

Chùm thơ dự thi số 06-Trần Thị Thắng (TP Hồ Chí Minh), Huỳnh Minh Tâm ( Quảng Nam). Phạm Thuận Thành (Bắc Ninh)

Chùm thơ dự thi số 6 xin được trân trọng giới thiệu 03 tác giả :Trần Thị Thắng (TP Hồ Chí Minh), Huỳnh Minh Tâm ( Quảng Nam). Phạm Thuận Thành (Bắc... Read more »

Chùm thơ dự thi số 05

Trân trọng giới thiệu 03 tác giả : Vũ Nuôi,; Trần Ngọc Mỹ và Nguyễn Đình Ánh Read more »

Chùm thơ dự thi số 04

Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ dự thi số 04, của tác giả Hoàng Việt Hằng Read more »

Chùm thơ dự thi số 03

Chùm thơ dự thi số 03 Read more »

Hộp thư dự thi số 03

Từ ngày 15/04 đến ngày 19/04/2014 vanhaiphong.com đã nhận được tác phẩm dự thi cuộc “Thi thơ năm 2014” do Hội Nhà văn Hải Phòng phát động của các tác giả… Read more »

Chùm thơ dự thi 02

Tháng bảy rằm này nhờ hương khói/ Gửi về dưới chị mấy lời thưa… Read more »

Chùm thơ dự thi 01

Vanhaiphong.com- trang Báo điện tử của Hội Nhà văn Hải Phòng sẽ thực hiện liên tục việc cập nhật… Read more »
violin amazon amazon greens powder