Chùm thơ CLB Thơ VN thành phố Hải Phòng

Sông thì chầm chận chảy vào cõi không… Read more »

Thơ về người lao động

Chùm thơ Hội viên CLB Thơ Việt Tiệp… Read more »

Hội ngộ Đồ Sơn

Nhân dịp kỷ niệm 300 năm ngày sinh của Tiến sĩ Phạm Đình Trọng… Read more »

Giao lưu Lục bát Hải Phòng – Sài Gòn

Một số hình ảnh giao lưu CLB Thơ Lục bát Hải Phòng – Sài Gòn… Read more »

Nhớ về “Miền ký ức”

NHỚ VỀ “MIỀN KÝ ỨC”Chủ nhiệm CLB Phạm Xuân Thạc giao lưu và đọc thơ Trong tháng 7 năm 2013, tại Cung VH LĐHN Việt Tiệp, Câu lạc bộ thơ Cung Văn... Read more »
violin amazon amazon greens powder