Người đầy tớ thông minh – Truyện cổ Grimm Grimm

Chú sẽ sung sướng biết nhường nào khi có một người hầu thông minh, không những biết nghe lời chủ mà còn biết giải quyết mọi công việc một cách thông minh,... Read more »

Ba sợi tóc vàng của con quỷ – Truyện cổ Grimm Grimm

Ngày xưa có một người đàn bà nghèo sinh được một con trai. Khi đứa trẻ ra đời người ta nhìn thấy chỏm đầu của nó còn nằm trong bọc nhau, người... Read more »

Ông già Rinkrank -Truyện cổ Grimm Grimm

Ngày xửa ngày xưa có một ông vua cho đắp một ngọn núi thủy tinh, nhà vua hứa gả công chúa cho ai trèo qua được ngọn núi thủy tinh mà không... Read more »

Sáu người đi khắp thế gian – Truyện cổ Grimm Grimm

Ngày xửa ngày xưa, có một người giỏi bách nghệ. Nhưng theo lệnh nhà vua, anh bị thải hồi, chỉ được cấp ba đồng tiền làm lộ phí. Anh nghĩ bụng: “Được,... Read more »

Cáo và mèo – Truyện cổ Grimm Grimm

Câu chuyện xảy ra như sau: mèo gặp cáo trong rừng, mèo nghĩ: “Ông cáo là người biết điều và từng trải, thiên hạ đều kính nể.” Cho nên mèo bắt chuyện... Read more »

Ngụ ngôn Aesop dịch sang thơ song thất lục bát – dịch giả Ngọc Châu

The Raven and the Swan A Raven saw a Swan and desired to secure for himself the same beautiful plumage. Supposing that the Swan’s splendid white color arose from his washing in... Read more »

Johannes trung thành – Truyện cổ Grimm Grimm

Xưa có một ông vua đã cao tuổi, nằm trên giường bệnh ông nghĩ: “Lần ốm này chắc ta sẽ nằm đây mà đi luôn,” nên ra lệnh: – Gọi Johannes trung... Read more »

Những người khôn ngoan – Truyện cổ Grimm Grimm

Một hôm, bác nông dân lấy chiếc gậy gỗ dẻ ở góc nhà ra, rồi nói với vợ: – Trine, bây giờ tôi có việc phải đi, ba ngày mới về. Nếu... Read more »

Jorinde và Joringel – Truyện cổ Grimm Grimm

Ngày xửa ngày xưa có một lâu đài cổ nằm sâu giữa một khu rừng rộng lớn rậm rạp. Sống trong lâu đài là một mụ phù thủy độc ác. Ban ngày... Read more »

Bé Fundevogel – Truyện cổ Grimm Grimm

Ngày xửa ngày xưa có một người lục lâm vào trong rừng đi săn. Vừa mới đi được một quãng thì bác nghe thấy có tiếng trẻ con khóc. Theo hướng tiếng... Read more »