Trông người lại ngẫm đến ta – Nhà thơ Vương Trọng

Đặc điểm lớn nhất của giáo dục nước ta trong hơn nửa thế kỷ qua là học một đằng, hành một nẻo… Read more »

Xóa hội văn nghệ địa phương cũng được, nhưng còn khối thứ đáng xóa… – Trần Đức Tiến

P.V: – Anh có quan tâm vụ nhà thơ Đăng Hạ “Chủ tịch Câu lạc bộ Sáng tác Văn học Nghệ thuật Việt Nam” làm mưa làm gió ở các địa phương... Read more »

Lắng nghe ý nguyện của dân

Công cuộc đổi mới, mở rộng dân chủ… Read more »

Cái nước mình nó thế

Nhiều người điện thoại đến… Read more »

Văn học, nghệ thuật và hóa đơn đỏ

Văn học nghệ thuật thực chất là một ngành sản xuất… Read more »

Biểu quyết cho tương lai

Đọc báo thấy những số liệu sau đây… Read more »

Vài điều tản mạn về Văn Hóa

Những năm gần đây, người ta đã lợi dụng nhu cầu tâm linh… Read more »

Một giờ với nhà văn Đình Kính

Cách đây mấy tháng, gặp nhau trong tuần lễ giới thiệu văn học… Read more »
violin amazon amazon greens powder