Đoàn CLB Thơ Việt Tiệp đi lễ Đền Hùng

Chiều ngày 9.4.2016, đoàn CLB Thơ Việt Tiệp đã tổ chức đi lễ Đền Hùng. Nhớ câu ca: “Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng ba”. Hôm nay ngày 3.3 âm lịch, đoàn CLB Thơ Việt Tiệp đã về dâng hương tại Đền Hùng.

Theo truyền thuyết thì Lạc Long Quân và Âu Cơ được xem như là Thủy Tổ người Việt, cha mẹ của các Vua Hùng. Lễ hội Đền Hùng còn được gọi là ngày Giỗ Tổ Hùng Vương; diễn ra vào ngày mồng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm tại Đền Hùng, Việt Trì, Phú Thọ. Trước đó hàng tuần, lễ hội đã diễn ra với nhiều hoạt động văn hoá dân gian và kết thúc vào ngày 10.3 âm lịch với Lễ rước kiệu và dâng hương tại Đền Thượng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có hai lần về thăm Đền Hùng (19.9.1954 và 19.8.1962). Tại đây Người đã có câu nói bất hủ: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước- Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Ngày 02.4.2007, Quốc Hội đã phê chuẩn cho người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10.3 âm lịch). Kể từ đây, ngày 10.3 âm lịch hàng năm đã trở thành ngày Quốc lễ mang ý nghĩa bản sắc văn hóa dân tộc.

MT

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder