Fim: Bài hát Chiều Cát Bà

Mời các bạn xem phim “Bài hát Chiều Cát Bà; Sáng tác nhạc: Văn Lương; Lời: Văn Cương; Trình bày: NSUT Lâm Phương trên vanhaiphong.com

(Phim được chiếu ở video clip lề bên phải trang web vanhaiphong.com; Thứ 7 tuần sau, vanhaiphong sẽ giới thiệu bộ phim mới, mời các bạn tiếp tục đón xem)

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder