Giao ban, hội thảo VHNT khu vực Tây Bắc và nhóm hợp tác phát triển (VN8+4)

Sáng 11/12/2018 tại Nhà khách Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình), Các Hội VHNT khu vực Tây Bắc và Nhóm hợp tác phát triển VHNT (VN8+4) đã tổ chức Hội nghị giao ban và Hội thảo vòng II năm 2018 với chủ đề: Phát hiện và bồi dưỡng tác giả trẻ bổ sung vào đội ngũ sáng tác văn học nghệ thuật.
Tới dự có nhà văn Tùng Điển- Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam; nhạc sĩ Nông Quốc Bình – Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam; Đại diện các Hội VHNT khu vực Tây Bắc và nhóm phát triển VHNT (VN8+4).
Hội nghị thống nhất đánh giá: Phát huy vai trò của một tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp, các hội VHNT trong khu vực luôn khắc phục khó khăn, đẩy mạnh hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị của từng địa phương; giao lưu trao đổi trong hoạt động chuyên môn, xây dựng bộ máy tổ chức vững mạnh; các văn nghệ sĩ tích cực tìm tòi sáng tạo ra những tác phẩm VHNT có chất lượng góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, tiếp tục giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc. Bên cạnh đó, nhiều đại biểu cũng bày tỏ ý kiến băn khoăn vướng mắc về việc sát nhập các đơn vị trực thuộc, vấn đề biên chế và kinh phí hoạt động của các hội VHNT địa phương… đề  nghị Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam kiến nghị Đảng và Nhà nước thống nhất chủ trương, bện pháp tháo gỡ.
Hội thảo đã thông qua 15 tham luận. Mỗi địa phương có một cách làm, song nhìn chung các hội đều quan tâm chăm lo công tác phát hiện bồi dưỡng tác giả trẻ bổ sung vào đội ngũ sáng tác VHNT. Đây là dịp thuận lợi cho các địa phương giao lưu, trao đổi kinh nghiệm xây dựng hội trước mắt cũng như lâu dài.

Đ.T

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder