Giao lưu CLB Liên khóa các lớp Giám đốc VCCI Hải Phòng

Ngày 29/8/2019 tại trung tâm tổ chức sự kiện Gia Viên số 2B, đường Bạch Đằng; đã diễn ra giao lưu CLB Liên khóa các lớp Giám đốc VCCI Hải Phòng. Tham dự có lãnh đạo VCCI Hải Phòng; hơn 80 doanh nhân đại diện cho 16 khóa Giám đốc VCCI Hải Phòng, đặc biệt có các doanh nhân học viên đến từ các tỉnh thành bạn bè như Quảng Ninh và Hải Dương.

Sau bài phát biểu khai mạc của Chủ tịch CLB, tổng kết công việc đã làm và hướng đoạt động thời gian tới của CLB Liên khóa Giám đốc VCCI Hải Phòng; Ông Phí Văn Dực- Giám đốc Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI Miền Duyên Hải tại Hải Phòng đã có bài phát biểu chào mừng. Hội nghị cũng nghe ý kiến tham gia của các doanh nhân doanh nghiệp nhằm làm phong phú thêm hoạt động CLB Liên khóa Giám đốc.

Một chương trình giao lưu văn nghệ và liên hoan ẩm thực đã diễn ra vui vẻ, đầm ấm. Đây là hoạt động thiết thực của CLB Liên khóa các lớp Giám đốc VCCI Hải Phòng trong những ngày thu lịch sử và nhiều ý nghĩa này.

MT

Bài viết khác

Tác giả: Nhà thơ Minh Trí

violin amazon amazon greens powder