GIao thông tới Âm phủ – THƯ GIÃN CUỐI TUẦN

 

Xe này chở chuối tới Âm cung
Mất chừng cỡ nửa tiếng là cùng!!!

THƯ GIÃN CUỐI TUẦN VỀ GIAO THÔNG

 

Xe này chở chuối tới Âm cung
Mất chừng cỡ nửa tiếng là cùng!!!

Vỏ chuối chưa kịp vào thùng rác
Đã có xe đưa mía tiến cung…

Hoa tang tuy đi có thong dong
Cũng chỉ dăm mười phút là cùng!!!

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder