Gió Thu – Thơ của Nguyễn Tuyết Mai (Japan)

Thu về lá sắp rời cành
Ngược chiều gió gẩy tan tành khúc thu…

Thu về lá sắp rời cành
Ngược chiều gió gẩy tan tành khúc thu…

GIÓ THU

Trời mưa, lá ướt, cô liêu
Lắng lo thu lạc vào chiều đơn côi
Lẻ buồn phận mỏng đứng ngồi
Gió hoang ao ước có đôi, đủ bầy.

Tha hương xa xứ em đây
Nửa chừng xuân vẫn khát ngày… đêm mong
Dẫu là gió gợn phập phồng
Tình gom từng chút, trổ ngồng, đơm hoa.

Gió thu run rẩy đêm ngà
Hàng cây liễu rủ được đà ngả nghiêng
Còn em vẫn mảnh hồn hiền
Đắm say gieo chặt một miền… chỉ anh.

Thu về lá sắp rời cành
Ngược chiều gió gẩy tan tành khúc thu…

N. T. M.

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder