Hai bài sonnet của William Shakespeare (1564-1616)

Ngừoi dịch: Ngọc Châu

Sonnet 023

As an unperfect actor on the stage
Who with his fear is put besides his part,
Or some fierce thing replete   with too much rage
Whose strength’s abundance weakens his own heart.

So I, for fear of trust, forget to say
The perfect ceremony of love’s rite,
And in mine own love’s strength seem to decay,
O’ercharged with burden of mine own love’s might.

O, let my books be then the eloquence
And dumb presagers of my speaking breast,
Who plead for love and look for recompense

More than that tongue that more hath more express’d.

O, learn to read what silent love hath writ:

To hear with eyes belongs to love’s fine wit

 

Tình khúc số 23

Như  vai diễn khá vụng về

Thường quên lời cứ mỗi khi lên đài

Rụt rè, cáu kỉnh, bất tài

Thừa suy nghĩ, ngố tìm lời nói ra

Vậy nên trước mặt người ta

Câu nghi lễ đẹp như hoa tặng tình

Đành lòng dấu ở tim mình

Nặng ngàn cân cứ cất dành mãi thôi

Thơ anh đành phải thay lời
Nói điều giấu ở tim người bao lâu
Xin tình em, tỏ nguyện cầu
Điều mà lưỡi chẳng thể nào nói ra

Nàng ơi, hãy đọc đi mà

Hãy nghe bằng mắt thơ ta câm lời…

Sonnet 026

Lord of my love, to whom in vassalage

Thy merit hath my duty strongly knit,
To thee I send this written embassage,
To witness duty, not to show my wit:

Duty so great, which wit so poor as mine
May make seem bare, in wanting words to show it,
But that I hope some good conceit of thine
In thy soul’s thought, all naked, will bestow it;

Till whatsoever star that guides my moving
Points on me graciously with fair aspect
And puts apparel on my tatter’d  loving,
To show me worthy of thy sweet respect:

Then may I dare to boast how I do love thee;
Till then not show my head where thou mayst prove  me.

Tình khúc số 026

 

Gửi tới Nữ Hoàng lòng anh

Người đánh giá sự trung thành, công lao

Vần thơ gỗ mộc chưa bào

Không khoe tài cán, cốt sao tỏ lòng.

Việc nặng tài hèn, chỉ mong

không bị dè bỉu những dòng vụng, thô

Mong manh hi vong bất ngờ

Nàng ban áo đẹp cho thơ trụi trần

Biết đâu có ngôi sao thần
Ngày nào đó bỗng xoay vần hướng đi

Rọi vào vẻ ngoài man di

Làm anh xứng với tình si ngọt ngào

Khiến anh dám cất giọng cao
Khoe tình anh được nhận trao cùng nàng.

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder