Hài hước cùng thơ luật Đường – THƯ GIÃN CUỐI TUẦN

Mụ nọ lên gân chửi mất gà
Câu trầm tiếng bổng thật chua ngoa
Thần linh tám hướng mồm kêu tới
Tổ tỉ bao đời miệng kéo ra…
THƯ GIÃN CUỐI TUẦN…

Mụ nọ lên gân chửi mất gà
Câu trầm tiếng bổng thật chua ngoa
Thần linh tám hướng mồm kêu tới
Tổ tỉ bao đời miệng kéo ra…
THƯ GIÃN CUỐI TUẦN

 

CHỬI ĐỨA TRỘM GÀ

Mụ nọ lên gân chửi mất gà
Câu trầm tiếng bổng thật chua ngoa
Thần linh tám hướng mồm kêu tới
Tổ tỉ bao đời miệng kéo ra
Đứa trộm đường biên thì bỏ mặc
Thằng tham biển đảo lại cho qua
Thôi đừng phí sức nơi đầu xóm
Hãy nhớ còn bao việc nữa mà

Lê Gái

 

ÔNG TÁO THỜI NAY

Một hai – hai một rất nhiều nha.

Chuyện vặt dăm chàng với bẩy bà

Hổ lửa còn thua ông bốc hỏa

Mai gầm vẫn kém mụ xiên da

Chục choai tranh lái bà già lướt

Dăm ả giành ngâm củ sắn hà

Chết dở Thiên đình lo phong tước

Nhà nào giờ chẳng thích xài ga…

Ngọc Châu

 


Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder