Hiện thân kiếp này- Dung Thị Vân (Mĩ)

      HIỆN THÂN KIẾP NÀY
1-
Đứng bên đông nhớ bên Tây
Bụi trùng gió điệp nơi này quặn đau
Dòng tâm đen đỏ nát nhàu
Bầm gan xé thịt đỏ au phận người
2-
Chiều bên song cửa liếc trời
Thấy mây cô quạnh nửa vời khuyết nhân
Người đi khuất mấy trùng luân
Tuyết trời bao phủ mấy lần đông qua
3-
Ta về cõi nợ mù xa
Kiếp người chẳng biết đâu là trả vay
Giật mình gió cuốn chiều nay
Hiện thân mình trả kiếp này cho nhau

D.T.V

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder