Hớ hênh nghề nghiêp – Thư giãn cuối tuần

Mải mê chụp ảnh cho người

Của mình thì để cho ruồi nó bâu…

Mải mê chụp ảnh cho người

Của mình thì để cho ruồi nó bâu…

 

Trong đầm gì đẹp bằng…sen!


Hai camera cùng tác nghiệp


Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder