Hội nghị tập huấn “Nâng cao nhận thức về vai trò của văn học, nghệ thuật trong sự phát triển của đất nước thời kỳ mới”

Nâng cao nhận thức về vai trò của văn học, nghệ thuật trong sự nghiệp phát triển của đất nước thời kỳ mới Sáng 6/10/2020, tại thị xã Sa Pa tỉnh Lào Cai, Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức về vai trò của văn học, nghệ thuật trong sự nghiệp phát triển của đất nước thời kỳ mới. Tham dự có hơn 200 học viên là lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh, thành ủy; cán bộ quản lý nhà nước về văn hoá văn nghệ; lãnh đạo các hội văn học nghệ thuật Trung ương và địa phương; cán bộ nghiên cứu lý luận phê bình; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, các nhà xuất bản; giảng viên các trường đại học, cao đẳng đào tạo về văn học, nghệ thuật ở 29 tỉnh, thành và các đơn vị khu vực phía Bắc.

Đoàn Hải Phòng có 7 học viên. Đồng chí Thủy Ban Tuyên giáo Thành ủy làm trưởng đoàn. Các thành viên tham gia lớp học có, đồng chí Trung ban tuyên giáo huyện An Lão, đồng chí Hân ban văn xã báo Hải Phòng, đồng chí Thùy ban Văn nghệ Đài Phát thanh, Truyền hình Hải Phòng, đồng chí Hạnh Sở Văn hóa Thể thao Hải Phòng. Về phía Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hải Phòng tham gia lớp học có nhà văn Đinh Thị Thúy chánh văn phòng hội, nhà văn Nguyễn Quốc Hùng ủy viên Ban chấp hành hội Nhà Văn Hải Phòng.

Trong khóa tập huấn này, các giảng viên cung cấp đến lớp học kiến thức thuộc các nội dung: Quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật; một số nét nổi bật của đời sống mỹ thuật trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng và phương hướng cho nhiệm kỳ mới; vấn đề tự do sáng tạo trong văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay; quan điểm của Đảng về văn hóa văn nghệ trong một số nghị quyết gần đây…

Ngày 9/10/2020 kết thúc khóa tập huấn. Các học viên làm bài thu hoạch đều đạt yêu cầu đề ra. Bài thu hoạch của nhà văn Đinh Thị Thúy đã được ban tổ chức khóa tập huấn đánh giá cao.

 

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder